Noworoczne Spotkanie w Gołczy z udziałem małopolskiego Wojewody Piotra Ćwika

0
859

W środę 16 stycznia 2019 roku w Gołczy odbyło się Noworoczne Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy Lesława Blachy. Podobnie jak w roku ubiegłym wziął w nim udział Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który zawsze chętnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach gminy oraz wspiera działalność naszego samorządu.

W uroczystości uczestniczyli także Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka wraz z Wicestarostą Pawłem Osikowskim, radni powiatowi Ewa Wojciechowicz i Anna Dróżdż, radni gminy na czele z Przewodniczącym Stanisławem Makolą, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. Andrzej Kot, Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Miechowie st. kpt. Michał Burzyński, kierownik ARiMR w Miechowie Jan Biesaga, kierownik placówki terenowej KRUS w Wolbromiu Michał Mrówka, proboszczowie parafii z Wysocic, Czapel Wielkich i Szreniawy, sołtysi, reprezentanci Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Klubu Senior + w Mostku, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, urzędu gminy oraz zakładów pracy.

Noworoczne spotkanie było okazją do złożenia życzeń, gratulacji i podziękowań, a także uhonorowania osób, którzy swoją postawą, czy wieloletnią pracą wspierają działania gminy i współpracują na rzecz jej rozwoju. Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z Wojewodą Piotrem Ćwikiem wręczyli odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Gołcza” radnej powiatowej Ewie Wojciechowicz, prezes KGW Kamienica Elżbiecie Latała, wieloletniemu lekarzowi rodzinnemu Stanisławowi Kobylcowi, sołtysowi Lasek Dworskich Krzysztofowi Mazurowi, dyrektorowi Oddziału Secanim w Wielkanocy Leszkowi Herianowi oraz proboszczowi parafii Czaple Wielkie ks. Jackowi Wójcickiemu. Świąteczną atmosferę wprowadziło wspólne śpiewanie kolęd.