Na jakiej drodze najlepiej dochodzić odszkodowania za błąd medyczny?

0
279

Lekarz, który postępuje wbrew zasadom posiadanej wiedzy i dostępnej mu nauki medycznej, popełnia błąd lekarski, za który pacjentowi należy się odszkodowanie. Jednak samo podejrzenie, że personel medyczny nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków, to za mało. O tym, co robić, kiedy nie mamy wątpliwości, że zostaliśmy pokrzywdzeni przez lekarza, piszemy w poniższym artykule.

Zanim obwinimy specjalistę, poznajmy definicję błędu w sztuce lekarskiej

Błąd medyczny jest działaniem lub zaniechaniem na szkodę pacjenta. To zachowanie, uchodzące za sprzeczne z kanonami wiedzy, a także zaniedbanie, naruszające reguły należytego postępowania względem osoby, przebywającej w placówce medycznej. Spośród błędów lekarskich, za których popełnienie poszkodowani uzyskują odszkodowania, wymienić można źle postawioną diagnozę, zaniechania w diagnostyce i leczeniu oraz niewłaściwą opiekę nad pacjentem. Pozostaje kwestia tego, czy za błąd popełniony względem nas, winny jest lekarz, a może szpital? Zdarza się, że odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie spada na cały personel medyczny, nie zaś jedną osobę. W dalszej części wyjaśniamy, co powinien zrobić poszkodowany, kiedy wiele wskazuje na to, że ucierpiał on w wyniku błędu medycznego.

Możliwości, jakie ma poszkodowany pacjent. Kto może pomóc?

Pierwszym krokiem, który warto zrobić w sytuacji podejrzenia błędu medycznego, jest zebranie dowodów oraz zasięgnięcie opinii lekarza, najlepiej zatrudnionego w innej placówce niż ta, gdzie doszło do naruszenia prawa. Bez dokumentacji medycznej niewiele zdziałamy, dlatego zgromadźmy zarówno kartę informacyjną, jak też wyniki badań oraz raporty, dotyczące wszelkich zabiegów, jakie zostały przeprowadzone. W tym wszystkim może nam pomóc Ośrodek Pomocy Poszkodowanym, współpracujący z doświadczonymi radcami prawnymi. Nasi specjaliści w pełni zaangażują się w sprawę podpowiadając, jaka droga będzie najkorzystniejsza. Być może najlepszą decyzją okaże się zawiadomienie prokuratury lub złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Jeśli ubezpieczyciel szpitala przystanie na nasze warunki, sprawę będzie można zakończyć polubownie. W innym przypadku, nie obejdzie się bez skierowania jej do sądu. Warto korzystać z prawa do odszkodowania, ale najlepiej robić to przy wsparciu profesjonalistów. Wówczas zwiększymy szanse na korzystne zakończenie sprawy, skutkujące wypłatą należnego nam świadczenia.