Gminne zaplecze sportowe po termomodernizacji

0
562

Zakończyły się prace obejmujące termomodernizację Zaplecza Sportowego przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie (MKS Pogoń). Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów”.

 Zakres robót budowlanych na obiekcie obejmował:

    Docieplenie ścian
    Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
    Rozebranie podłóg na gruncie oraz wykonanie nowych warstw
    Wykonanie posadzek z wykładziny PVC oraz płytek ceramicznych
    Montaż prefabrykowanych rynien dachowych oraz rur spustowych
    Wymianę opraw oświetleniowych na oprawy led 
    Montaż instalacji fotowoltaicznej 
    Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego  o mocy 21 kW
    Budowę nowej instalacji c.o.

Całkowita wartość prac wyniosła 616 488,49 zł. 

Na realizację powyższego zadania oraz termomodernizację czterech pozostałych obiektów (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, budynków Szkoły Podstawowej w Jaksicach i Pojałowicach oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nasiechowicach) gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 4 Regionalna polityka energetyczna.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów, w szczególności zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń (pyłów i gazów cieplarnianych), zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej, a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania budynków.