Wybory do Rady Seniorów w lutym 2019 roku

0
631

6 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Seniorów w Miechowie. Podczas spotkania podsumowano działania seniorów obecnej kadencji. Omówiono także plan działań Rady w obszarze kultury i sportu w kolejnym roku oraz rozpoczęto prace związane z wyborami nowego składu rady na lata 2019-2023. Wybory przeprowadzone zostaną w lutym 2019 roku.

Zadaniem rady, tak jak dotychczas będzie integracja miechowskich grup seniorów, reprezentowanie ich interesów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz starszych mieszkańców miasta, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia ich aktywności w życiu lokalnej społeczności.