„Powodziówka” w Komorowie zrealizowana

0
238

Zakończono realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Komorów Góry, nr 140299K, w miejscowości Komorów w km 0+000 – 1+560”.

Na wykonanie powyższej inwestycji drogowej Gmina Miechów otrzymała dotację z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach prowadzonych prac wykonano podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową. Całkowita wartość robót wyniosła 521 884,08 zł. Wykonawcą zadania była firma „MATEX” z Nasiechowic.

Była to trzecia i ostatnia w tym roku „powodziówka” z dotacją Budżetu Państwa.

Ponadto, w ramach przyznanych funduszy wykonany został remont dróg gminnych w miejscowości Pstroszyce Pierwsze i Zarogów.