Rusza remont remizy w Dziewięciołach

0
293

27 listopada 2018 r. odbyło się przekazanie placu budowy pod realizację zadania pn. „Remont budynku Remizy OSP  w Dziewięciołach”.  

Prace obejmować będą wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu oraz remont pokrycia dachowego budynku remizy.

Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu Gminy Miechów. Wykonawcą prac jest Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa.

Przekazanie placu budowy odbyło się przy udziale przedstawicieli Gminy Miechów, sołtysa sołectwa Dziewięcioły,  prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.