Rozwijają pasje… o działalności Stowarzyszenia założonego w Jaksicach

0
532

Stowarzyszenie „Rozwijamy pasje” powstało we wrześniu 2018 roku z inicjatywy rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jaksicach. Dzięki dobrej woli i pomocy Pani Dyrektor – Halinie Piskorz, szkoła udostępniła pomieszczenia do prowadzenia zajęć i spotkań organizowanych przez stowarzyszenie.

Celem Stowarzyszenia „Rozwijamy pasje” jest działalność na rzecz polepszenia warunków edukacyjnych i sportowych, propagowanie aktywnych form spędzania czasu, integracji społecznej, rozwijanie świadomości oraz poszukiwanie pasji życiowych dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Swoje cele Stowarzyszenie zamierza realizować m.in poprzez:
– organizowanie wycieczek, spacerów i wyjść jako aktywne spędzanie wolnego czasu,
– prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych, kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
– upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
– wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wybitnie uzdolnionych,
– promowanie zdrowego stylu życia,
– ochronę przyrody, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,
– organizowanie spotkań jako część integracji społecznej dzieci i młodzieży,
– organizowanie dla dzieci i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego, półkolonii, obozów i innych form wypoczynku,
– organizowanie festynów, pikników, konkursów, loterii, zbiórek, kiermaszy, bali charytatywnych i innych,
– prowadzenie akcji informacyjnych,
– organizowanie miejsc i pomieszczeń spotkań dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów,
– oraz wiele innych.

Od czasu powstania zrealizowano wiele projektów:
Największym i zarazem najważniejszym wydarzeniem jakie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwijamy Pasje był Rodzinny Marszobieg, który odbył się dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 10 listopada 2018 r. na boisku szkolnym w Jaksicach odbył się rodzinny festyn. Wzięło w nim udział około 200 osób w tym głównie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jaksicach wraz z rodzicami i opiekunami. Zaplanowano pokonanie łącznie dystansu 100 km. Wspólnie udało się pokonać aż 216 km. Podczas imprezy przez wszystkich uczestników został odśpiewany Hymn Polski. Uczestnicy otrzymali chorągiewki z Polską flagą a także utworzyli „żywą flagę”. Każde dziecko biorące udział w imprezie otrzymało drobny upominek. W trakcie marszobiegu odbywały się również imprezy towarzyszące w postaci gier i zabaw ruchowych. Równocześnie został przygotowany poczęstunek w ramach wkładu własnego członków stowarzyszenia oraz rodziców. Impreza miała na celu uczczenie Narodowego Święta a także integrację dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Efekt został osiągnięty. Nad całością czuwał Paweł Podyma, który jest zarówno nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jaksicach, rodzicem jak i członkiem stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Rozwijamy pasje” zorganizowało także Szkolne Andrzejki dla uczniów i ich rodziców ze Szkoły Podstawowej w Jaksicach. O starych dobrych czasach przypomnieli sobie rodzice, młodzież poczuła wiatr we włosach a dzieci bawiły się wyśmienicie. Były zabawa z chustą animacyjną, malowanie twarzy, skręcanie baloników, wróżby i przepowiednie andrzejkowe. Podczas karaoke zostały odkryte największe talenty muzyczne. Całość dopełnił pokaz magika, który oczarował publiczność! Dla wszystkich był przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Organizacją tego wspaniałego przedsięwzięcia zajęła się Urszula Lenc – mama dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jaksicach oraz członek stowarzyszenia.

W ramach działalności Stowarzyszenia odbywają się cykliczne spotkania z osobami, które mają pasje i zajmują się tym czym lubią – „Zajęcia z pasją”. Odbyły się już zajęcia z miłośniczką przyrody – Panią Alicją Brzezowską – wykwalifikowanym przyrodnikiem i pedagogiem. Zajęcia pt. „Sekretne życie sów” przyciągnęły około 30 dzieci. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się wiele o pracy przyrodnika a także mieli okazję samodzielnie przeprowadzić badania pod mikroskopami.

Na kolejnych spotkaniach zorganizowanych dla dzieci, zaproszeni goście opowiedzieli o pracy sołtysów i lokalnej władzy. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również o ciekawych miejscach w okolicy, które warto zobaczyć, a także o planowanych inwestycjach w naszej gminie.

„Zajęcia z pasją” to również warsztaty fryzjerskie z Panią Bogumiła Madetko – fryzjerką, stylistką i kosmetyczką. Pani Bogusia jest laureatką plebiscytu Dziennika Polskiego, pierwsze miejsce w kategorii Salon Roku 2018, 2 miejsce w kategorii Fryzjer Roku 2017. Podczas warsztatów dzieci miały okazję samodzielnie robić loki, prostować i farbować włosy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z Youtuberem, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Gościem specjalnym był Machejfarmers – Youtuber, bloger, pasjonata starego rolnictwa, redaktor ogólnopolskiego miesięcznika „Wieści Rolnicze”. Twórca programu „Kobiety na traktory” oraz teledysku do piosenki Krzysztofa Krawczyka. Podczas zajęć nagrywana była również relacja z tego spotkania.

W listopadzie Stowarzyszenie „Rozwijamy pasje” brało udział w Kampanii społecznej organizowanej przez Państwową Straż Pożarną. W remizie OSP w Falniowie uczestnicy wysłuchali wkładu „Czujka na straży bezpieczeństwa”, zobaczyli pokaz udzielania Pierwszej Pomocy a także instruktaż gaszenia oleju. Została również przeprowadzona akcja bezpiecznego zachowania się na drodze.

Stowarzyszenie prowadzi również akcje informacyjne. Informuje na bieżąco co się dzieje w gminie Miechów i okolicach, o konkursach i możliwościach stypendialnych. Do tej pory przeprowadzono akcje informacyjne dotyczące: widoczności na drodze – zachęcającej do noszenia odblasków, o zaletach czytania książek, co potrzebuje dziecko, żeby się swobodnie uczyć i rozwijać a także o zaburzeniach dzieci w tym nadpobudliwości.

– Planów mamy bardzo dużo. Działamy 2 miesiące a już udało nam się wiele z nich wcielić w życie. Chcemy realizować nasze cele statutowe poprzez organizację zarówno zajęć edukacyjnych jak i sportowych. Będziemy organizowali wspólne wyjścia i wycieczki. Z naszego doświadczenia już wiemy, że sprawdzają się rodzinne festyny i imprezy. Nie chcemy się zamykać tylko w obrębie Jaksic. Myślimy powoli o organizacji przedsięwzięć gminnych – mówi prezes Stowarzyszenia „Rozwijamy pasje” – Ewa Majewska-Dudek, mama dwóch chłopców, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Jaksicach.

W grudniu Stowarzyszenie „Rozwijamy pasje” przyłączy się do ogólnokrajowej akcji „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!” zorganizowanej przez Fundację „Dbam o swój zasięg”. Polegać ona będzie na tym, że stowarzyszenie otrzyma pulę 500 kartek świątecznych, do wspólnego wypisania lub udekorowania przez dzieci wraz ze swoimi rodzinami. Kartki zostaną rozdane swoim bliskim, a także osobom starszym i samotnym.

Na początku grudnia organizowany jest wyjazd do Krakowa na Blind football. Podczas organizowanych 3-dniowej sesji pokazów i treningów z grzechoczącymi futbolówkami uczestnicy będą mogli „usłyszeć football”.

W najbliższym czasie planowany jest również wyjazd do Schroniska dla zwierząt – akcja wspólna Stowarzyszenia i Samorządu Szkolnego. Dostarczone zostaną niepotrzebne już banery powyborcze, które stowarzyszenie dostało od jednego z kandydatów – z których będą zrobione „ogrodzenia” dla psów chroniące przed wiatrem i śniegiem. W chwili obecnej zbierane są niepotrzebne koce oraz karma dla psów, którą również zostaną zawiezione do schroniska.

Stowarzyszenie planuje jeszcze tej zimy zorganizować zbiórkę niepotrzebnych kurtek, płaszczy, szalików, aby przyłączyć się do Inicjatywy WYMIANA CIEPŁA, która jest prowadzona w Krakowie i skierowana dla osób biednych, bezdomnych i wykluczonych społecznie. Polega ona na zostawieniu na wystawionym na zewnątrz wieszaku, na który można odwieszać ciepłe rzeczy do ogrzania się osobom potrzebującym.

Został również napisany i złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który zakłada organizację dla dzieci warsztatów świątecznych połączonych ze wspólnym śpiewaniem kolęd oraz przygotowanie dekoracji i potraw wigilijnych.

W obecnych czasach głównym problemem z jakim spotykają się dzieci i młodzież jest brak integracji ze sobą oraz innymi grupami rówieśniczymi. Dzieci po zajęciach lekcyjnych spędzają czas w domu korzystając z urządzeń ekranowych i komunikują się poprzez media społecznościowe. Na początek chcemy alby dzieci się zintegrowały i mimo różnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych znalazły czas na wspólne spędzanie czasu, zarówno ze swoimi rodzinami jak i grupami rówieśniczymi. Myślę, że wspólnymi siłami możemy bardzo dużo zdziałać – mówi prezes Stowarzyszenia „Rozwijamy pasje” – Ewa Majewska-Dudek.