W czwartek 22 listopada 2018 r. na inaugurującej sesji zebrała się Rada Gminy Charsznica kadencji 2018-2023. Zasadniczym punktem obrad był wybór prezydium. Zanim jednak radni przystąpili do zgłaszania kandydatur i głosowania na poszczególne osoby, to członkowie Orkiestry Dętej „Hejnał” z Chodowa pod batutą Grzegorza Chyca wykonali kilka pieśni patriotycznych nawiązując przy tym do stulecia odzyskania niepodległości.

Po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze oraz zaprzysiężeniu, o fotel przewodniczącego Rady ubiegało się dwóch kandydatów: dotychczasowy – Zdzisław Uchto oraz Dariusz Sokół. Wygrał ten pierwszy zdobywając 10 głosów. Jego konkurent uzyskał 4 głosy.

U boku nowego/starego przewodniczącego, również w wyniku głosowania, zasiedli: Tomasz Kościelniak (10 głosów) i Antoni Górecki (8 głosów). Radni zgłosili jeszcze dwie kandydatury, które nie uzyskały odpowiedniego poparcia – Beatę Gajos (6 głosów) oraz Mariolę Kowalską (3 głosy).

Przewodniczący Zdzisław Uchto deklarował, iż tak jak w poprzedniej kadencji, będzie się starał godnie reprezentować Radę i charsznicką gminę oraz że będzie prowadził obrady na jak najwyższym poziomie. Obiecał, że będzie robił wszystko, by nie zawieźć wyborców, którzy dali mu mandat.

Sesja zakończyła się ślubowaniem Jana Żebraka, który kolejną kadencję będzie pełnił funkcję wójta gminy Charsznica.