Coroczne spotkanie z trzecim sektorem

0
307

20 listopada 2018 r. odbyło się coroczne spotkanie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Miechów. Spotkanie otworzył Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, który podziękował przedstawicielom trzeciego sektora za ich pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Następnie rozpoczęto dyskusję dotyczącą zakresu merytorycznego konkursów, które będą ogłaszane na rok 2019.

Podczas spotkania omówiono wyniki diagnozy dotyczącej jakości współpracy Gminy Miechów z organizacjami pozarządowymi, a także rozpoczęto konsultacje projektu nowego regulaminu Centrum Organizacji Pozarządowych, które działa przy Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.