Tak w racławickiej szkole świętowali NIEPODLEGŁOŚĆ

0
2128

„Wolność nie jest nam dana raz na zawsze „– pod takim hasłem 9 listopada 2018 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Racławicach uczciła 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Odpowiadając na zaproszenie Małopolskiej Kurator Oświaty punktualnie o 11:11 odśpiewano cztery strofy „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie najmłodsi uczniowie, ustawieniem wyznaczający kontury Polski, śmiało odpowiadali na pytania „Katechizmu dziecka polskiego” oraz dumnie i odważnie machali Niepodległej własnoręcznie wykonanymi chorągiewkami. Ich nieco starsi koledzy i koleżanki u stóp biało-czerwonej zatknęli własne flagi, tworząc dekorację dla części artystycznej, której tytuł brzmiał „ Drogi do wolności”. Motywem przewodnim była matka – Polska. Matka żegnająca i błogosławiąca synów – Polaków wyruszających do walki o wolność Ojczyzny. Matka mająca nadzieję, że kolejne pokolenia odzyskają niepodległość raz na zawsze.

Młodzież za pomocą pieśni, poezji i tańca przeniosła zebranych w czasy walk, od tych najdawniejszych, aż po dzień współczesny. Przypomniała: zwycięstwo grunwaldzkie, insurekcję Tadeusza Kościuszki i rolę legionów Dąbrowskiego, nadzieję i tragedię powstań: listopadowego i styczniowego, czasy I wojny światowej i wiarę w odradzającą się Rzeczypospolitą, tragizm 1 września 1939 roku z białym krzyżem na powstańczej mogile. W końcu walkę o wolność czasów współczesnych – walkę bezkrwawą , ale niezmiernie ważną, której zwycięstwem jest Człowiek i jego Ojczyzna.

Część artystyczna wpisana była w przestrzeń domu – domu ze swymi dniami chwały, ze swoimi wadami, ale przede wszystkim domu z prastarymi obyczajami, z modlitwą na ustach i symbolami , wśród których hasło „Bóg, Honor i Ojczyzna” stanowią nadal wartość nadrzędną. Wartość, za którą oddawali życie nasi rodacy.

Społeczność racławickiej szkoły nie zapomina o tych, którzy w różnych okresach i na różnych frontach starali się zapewnić niepodległość kolejnym pokoleniom. W małej szkolnej Ojczyźnie starają się tę pamięć utrwalać, dlatego jednym z elementów obchodów była przygotowana wystawa fotograficzna pt. „Dumna i trudna rzeczywistość II Rzeczypospolitej” oraz konkurs plastyczny „Niepodległość w moich oczach”. W ten wychowankowie szkoły starają się być spadkobiercami słów Naczelnika Państwa Polskiego – Marszałka  Józefa Piłsudskiego, że: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.