Inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy Gołcza

0
573

We wtorek 20 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Gołcza. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu piętnastu radnych oraz Wójt Gminy Lesław Blacha złożyli uroczyste ślubowanie. Wcześniej Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gołczy Maryla Stasiek – Mentel złożyła sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów samorządowych, a następnie wręczyła zaświadczenia o wyborze. Stanisław Makola został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Gołcza, a na Wiceprzewodniczące Dorota Molenda i Monika Kyzioł.

Skład Rady Gminy Gołcza na kadencję 2018-2023:

Bonemberg Andrzej, Cencek Tomasz, Durbas Iwona, Gajos Józef, Gajos Piotr, Kozieł Elżbieta, Kyzioł Monika, Makola Stanisław, Maślanka Roman, Molenda Dorota, Rosół Jan, Sęk Marek, Słaboń Jan, Tabaka Urszula, Wójcikowski Mirosław.