16 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta odbyło się VI Miechowskie Forum Przedsiębiorców. Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Miechów we współpracy z miechowskim stowarzyszeniem „Budujmy Radość”, które na organizację Form pozyskało fundusze z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

Licznie przybyłych przedsiębiorców i prelegentów powitał Burmistrz Dariusz Marczewski oraz przedstawicielki stowarzyszenia: Aleksandra Żak i Dorota Sokołowska. 

Pierwszym punktem spotkania było wystąpienie naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie – Marioli Farmas, która zaprezentowała temat „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy wielkie zmiany”.  

Informacje dotyczące zasad ubiegania się o fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 omówił dr Rafał Solecki – dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dyrektor Solecki zaprezentował także firmy z terenu gminy Miechów, które podpisały już umowę o finansowanie projektów inwestycyjno – badawczych.

W motywującym wystąpieniu, aspekty rozwoju swojej firmy „JD Engineering”, przedstawił absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie Łuksz Jarno.

W kolejnym punkcie spotkania, prelegenci z Krakowskiego Parku Technologicznego: Justyna Czyszek  i Jacek Bielawski, przekazali przedsiębiorcom informacje dotyczące możliwości uzyskania ulgi podatkowej.

Ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą współczesnej reklamy, przygotował dla uczestników Forum Włodzimierz Barczyński – reprezentujący studio reklamy S.C. z Miechowa.

Na VI Miechowskim Forum Przedsiębiorców ofertę gastronomiczną swojej firmy (burgerowni zKURczyBYK) zaprezentowała Monika Cisowska – laureatka projektu „ABC Przedsiębiorczości”- która nagrodzona została za najlepszy Biznes Plan. 

Podczas wydarzenia, ofertę branży reklamowej przedstawiły firmy: „MY4”, „Beem” i „Studio Reklamy Spółka Cywilna”.

Miechowskie Forum Przedsiębiorców, po raz kolejny było okazją do nawiązania kontaktów oraz budowy relacji między osobami tworzącymi środowisko biznesowe na terenie Gminy Miechów.