Szkolenie profilaktyczne

0
808

15 listopada w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyło się szkolenie skierowane do osób pracujących z osobami uzależnionymi. Szkolenie prowadził pan Grzegorz Jurczyński, specjalista terapii uzależnień, na co dzień pracujący w Poradni Leczenia Uzależnień w Miechowie.

Grzegorz Jurczyński wyjaśnił czym jest uzależnienie od alkoholu, jak żyje się w rodzinie z problemem alkoholowym a także opowiedział o roli pracowników ośrodków pomocy społecznej w inicjowaniu kontaktu osoby uzależnionej z ośrodkiem leczenia uzależnień.

W drugiej części spotkania zostały poruszone problemy takie jak: proces diagnostyczny pacjenta, proces terapeutyczny, przekierowanie pacjenta do leczenia w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień oraz kontynuacja leczenia w warunkach ambulatoryjnych.