Prace remontowe remiz Ochotniczych Straży Pożarnych

0
293

Gmina Miechów zakończyła realizację kolejnych zadań inwestycyjnych w  sołectwach.

W ramach  funduszy pozyskanych z programu „Małopolskie remizy 2018” wykonano remont budynku garażu remizy OSP w Pstroszycach Drugich, który polegał na wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu stropodachu, wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu bramy garażowej i dojścia do budynku.

Kolejne zadanie obejmowało wymianę pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Brzuchani.

Całkowita wartość robót wyniosła 161 424 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 64 101 zł.

Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa.