11 listopada w Charsznicy

0
616

W niedzielę 11 listopada 2018 r. świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez państwo polskie niepodległości. Z tej okazji GOK w Charsznicy zorganizował Koncert słowno-muzyczny „Niepodległa”, który – jak się okazało, cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.

Sala bankietowa Remizy OSP w Charsznicy wypełniła się dosłownie po brzegi. Nie zabrakło gości honorowych, którymi byli m. in. wójt gminy Charsznica Jan Żebrak, przewodniczący rady gminnej Zdzisław Uchto, przewodniczący rady powiatu Mariusz Wolny, dyrektor GOK w Charsznicy Szymon Kubit, ksiądz kanonik Marek Luty, ksiądz kanonik Władysław Ogonowski, sekretarz Gminy Barbara Beliczyńska, przedstawiciele rady gminnej, tej obecnej i nowo wybranej, a wszystko okraszone bardzo pięknym i solidnie przygotowanym dwugodzinnym programem artystycznym, na który złożyły się bardziej, bądź mniej znane pieśni patriotyczne. Publiczności wyświetlano teksty utworów na ekranie, tak więc śpiewać mógł każdy, kto tylko miał na to ochotę.

Bohaterami Koncertu byli: Orkiestra Dęta „Tempo” z Charsznicy pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Czaja, Zespół Ludowo-Folklorystyczny „Charszniczanka” przy akompaniamencie Andrzeja Papaja oraz Podopieczni Zajęć Wokalnych GOK w Charsznicy Wiktoria Sady, Aleksandra Barczyk, Julita Pazdro, Lena Garus, Laura Downar-Zapolska, Agata Słota, Dagmara Rogowska i Debora Filus w towarzystwie prowadzącej Reginy Warskiej oraz zespołu w składzie: Szymon Kubit, Tomasz Kubit, Marcin Durman, Mateusz Kania i Piotr Żebrak.

W przerwach pomiędzy kolejnymi prezentacjami krótki rys historyczny regionu wygłosił prezes OSP Charsznica druh Andrzej Pałka, odbył się także wernisaż wystawy plastikowych modeli redukcyjnych zatytułowanej „Militaria II wojny światowej oraz współczesne w miniaturze”, której eksponaty pozostaną udostępnione do zwiedzania w Muzeum Kapuścianym w Charsznicy do końca miesiąca.

Cała uroczystość miała swój prolog na placu przy Remizie OSP, gdzie przy akompaniamencie hymnu narodowego podniesiono na maszt flagę, a władze gminy oraz wszyscy chętni z zaproszonych gości dokonali aktu wkopania dębu, który będzie rósł dla kolejnych pokoleń przy ul. Kolejowej.