Święto Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie na Stulecie Odzyskania Niepodległości
Święto Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie na Stulecie Odzyskania Niepodległości

Doroczne Święto Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie tym razem było niezwykle wyjątkowe, bowiem przypadało niemal tuż przed setną rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Piątkowe uroczystości (9 listopada 2018 r.) rozpoczęła tradycyjnie Msza św.  odprawiona w Bazylice Grobu Bożego, po której  centrum naszego stało się na chwilę biało-czerwone dzięki uczniom, pedagom, pracownikom, gościom i przyjaciołom Szkoły, którzy  przemaszerowali do Sali Gimnastycznej na część oficjalną obchodów, którą rozpoczęło Ślubowanie Pierwszoklasistów.

Lista przybyłych gości była długa. Znaleźli się na niej przedstawiciele władz, kuratorium, Cechu Rzemiosł Różnych, służb mundurowych i różnych instytucji, którzy Świętu Szkoły „Ekonomika” towarzyszyło ślubowanie pierwszoklasistów.

O wyjątkowości Święta przypadającego w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości mówiła dyr. Marzena Samborska:
– To ważna rocznica w historii Polski i w życiu każdego z nas. Po 123. latach Polska odzyskała Niepodległość. Niech pamięć o Polakach, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę będzie głęboko zapisana w naszych sercach i umysłach.
Dyrektor wyraziła przekonanie, iż ta uroczystość pogłębi wśród jej uczestników wiedzę historyczną na temat naszej przeszłości i przyczyni się jeszcze do większej troski o wolną Polskę, która wymaga naszego stałego zaangażowania i oddania.  
– Wierzę że słowom roty ślubowania pozostaniecie wierni nie tylko w szkole, ale również w życiu dorosłych – mówiła do pierwszoklasistów dyr. Samborska przytaczając przy tym słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.

Święto „Ekonomika” wypełniła patetyczna część artystyczna odnosząca się rzecz jasna do trudnych dziejów i najważniejszych momentów  w drodze ku wolności Polski. Wspomniane zostały nie tylko te wydarzenia z historii powszechnej, ale też te z naszej – lokalnej, ziemi miechowskiej, która żywo  reagowała na każdy zryw wolnościowy niejednokrotnie nasiąkając krwią walczących. Jak zauważył na zakończenie wicestarosta Jerzy Pułka, nasza historia uczy nas pokory, patriotyzmu oraz wyciągania wniosków z popełnionych błędów.

Krzysztof Capiga