Nowy lekki samochód pożarniczy dla OSP Bukowska Wola

0
811
Przekazanie nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bukowska Wola
Przekazanie nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bukowska Wola

W środę 31 października 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała przekazali jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowskiej Woli nowy lekki samochód pożarniczy.

Wymieniony samochód Ford Transit zakupiony został w ramach realizacji zadania pod nazwą „Bezpieczna Małopolska” na przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapewnienie gotowości bojowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakupiony samochód przyczyni się do jakości udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadków oraz do działań ratowniczo-gaśniczych. Pozwoli także bez zbędnej zwłoki wykonywać zadania jednostce w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.  

Koszt zakupu samochodu wyniósł  łącznie 130 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego. Pozostałe środki w wysokości 30 000,00 zł to wkład własny OSP. Koszt poniesiony przez Gminę Miechów to kwota 50 000,00 zł.

Przekazanie samochodu odbyło się przy remizie OSP Bukowska Wola w obecności: prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP – Zenona Czekaja/przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie, radnego Piotra Sowy, komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie – Grzegorza Kosińskiego, prezesa OSP Bukowska Wola – Mariusza Nowaka oraz członków zarządu. Samochód poświęcił ksiądz Michał Piskorek z miechowskiej parafii.