Kolejne „powodziówki” w gminie Miechów zrealizowane

0
258

Zakończono prace remontowe na drogach Gminy Miechów, które dofinansowane zostały z przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W ramach prowadzonych inwestycji, wykonano: Remont drogi gminnej nr 140316K Pstroszyce I „Madera” oraz Remont drogi gminnej w miejscowości Zarogów Zagaje.

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowę oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej. Całkowita wartość prac wyniosła 288 624,07 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 230 198,00 zł.  

Prace w miejscowości Pstroszyce Pierwsze zrealizowała firma TRAKT  sp. z o.o. z  Kielc, natomiast w miejscowości Zarogów firma MDTRANS z Poradowa.

Ponadto, z otrzymanej promesy do końca listopada br. wykonane zostanie zadanie pn. „Remont drogi gminnej Komorów Góry”, dla którego w dniu 30 października przekazano plac budowy firmie MATEX z Nasiechowic.

Wartość robót wynosi 521 884,08 zł.