Miechów na 40. miejscu w kraju i 5. w Małopolsce w rankingu inwestycji z funduszy europejskich

0
562

Pismo WSPÓLNOTA opublikowało kolejny ranking, w którym podsumowano wydatki inwestycyjne samorządów, finansowane z funduszy europejskich w latach 2014-2017.

Podstawą jego sporządzenia były dane wynikające ze sprawozdań składanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Pod uwagę brano wszystkie wydatkowane przez samorządy środki unijne w latach 2014-2017 przeliczone na jednego mieszkańca.

W tegorocznym rankingu „Wspólnoty” Miechów znalazł się na 40 miejscu w kraju i 5 w Małopolsce z kwotą dotacji 584,32 zł na osobę.

Warto podkreślić, że w tym samym zestawieniu opracowanym za lata 2009-2012, Miechów zajmował 217 pozycję wśród miast powiatowych, natomiast za okres 2011-2013 – 161 miejsce.

Coraz wyższe pozycje Miechowa w rankingu świadczą, że samorząd sukcesywnie pozyskuje fundusze unijne, wykorzystując je na inwestycje służące mieszkańcom.

(ugim)