Inwestycje powiatowe na finale kadencji

0
873

Zarząd Powiatu Miechowskiego na październikowym posiedzeniu zapoznał się z ukończonymi i dobiegającymi końca inwestycjami.

W specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zagorzycach oddano do użytku kotłownię gazową, która zastąpiła wysłużone kotły węglowe. Wartość inwestycji wyniosła 151 tys. zł. Na to zadanie powiat miechowski pozyskał z WFOŚiGW w Krakowie pożyczkę w kwocie 103 704 zł. Wkład własny powiatu w modernizację kotłowni wyniósł 47,5 tys. zł. Wykonawcą specjalistycznych prac była Firma Handlowa MPBP Eugeniusz Poręba z Miechowa. Przy odbiorze instalacji grzewczej i urządzeń technicznych obecni byli przedstawiciele inwestora: wicestarosta Jerzy Pułka i Czesław Mardaus, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego oraz wykonawcy. W efekcie 2 stare kotły o łącznej mocy 105 kW zastąpiono w pełni zautomatyzowaną kompaktową kotłownią kondensacyjną składającą się z kaskady 2 kotłów wodnych o mocy 40 kW każdy. Inwestycja zasilana jest propanem z butli o poj. 4.850 dm³. Przy okazji dyrektor Wojciech Pengiel pokazał zebranym zmodernizowany węzeł sanitarny (natryski, umywalki, itp.) i wyremontowane pomieszczenia po byłej kotłowni węglowej.

Wicestarosta Jerzy Pułka, radna Anna Werys i Roman Suchoń, dyrektor ZDP w Miechowie uczestniczyli w odbiorze przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1198K relacji Kozłów – Wierzbica – do granicy powiatu z woj. świętokrzyskim. Nową bitumiczną nawierzchnię uzyskał odcinek o dług. 3,960 km. Wartość prac wyniosła 1 294 tys. zł. Współpartnerzy inwestycji powiat miechowski i Gmina Kozłów zapłacą po 647 tys. zł.

Następnie wicestarosta i dyrektor ZDP wraz z radnym Jackiem Kobyłką udali się na drogę powiatową nr 1219K relacji Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, gdzie trwają prace I etapu przebudowy trasy na dług.2,2 km. Zaawansowanie robót jest na poziomie 20%. Wartość wykonanych prac to 1 822 tys. zł. Dofinansowanie unijne wynosi 947 tys. zł. Powiat miechowski zapłaci 451 tys. zł, zaś Gmina Książ Wielki 423 tys. zł. Warto przypomnieć, że powyższa rozległa inwestycja drogowa będzie kontynuowana w kolejnych 2 latach. W 2019r. będzie przebudowany odcinek Książ Wielki – Moczydło, zaś w 2020 r. nową nawierzchnię uzyska odcinek Książ Wielki – Wielka Wieś, tworząc rodzaj obwodnicy centrum gminy.

Członkowie Zarządu Powiatu zostali zapoznani z przebiegiem trwających obecnie prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych powstałych w 2018 roku. Roboty przywracające właściwy stan dróg prowadzone są aktualnie na 4 odcinkach w gminach Charsznica i Słaboszów.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa

Zarząd Powiatu Miechowskiego kadencji 2014-2018
Zarząd Powiatu Miechowskiego kadencji 2014-2018