Kolejne odcinki dróg gminnych przekazane do modernizacji

0
646

10 października 2018 r. przekazano plac budowy na wykonanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Miechów”. Realizacja tej inwestycji obejmować będzie: remont drogi gminnej w Pstroszycach Pierwszych i Zarogowie.

W ramach zaplanowanego zakresu wykonane zostaną: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa.

Prace na poszczególnych odcinkach dróg wykonywane będą przez firmę TRAKT z Kielc i MDTRANS z Poradowa. Realizacja tych zadań współfinansowana jest w 80 % ze środków promesy przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przekazanie placów budowy odbyło się przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, sołtysów miejscowości Zarogów i Pstroszyce Pierwsze oraz Wykonawców robót.

Nadzór nad inwestycją sprawuje Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych UGiM w Miechowie.

(ugim)