Powiatowy rynek pracy u schyłku kadencji. Bezrobocie na poziomie 4,9%

0
999

Po raz ostatni w kończącej się kadencji samorządu obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy w Miechowie. W imieniu członków rady dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie Anna Frączkiewicz podziękowała kwiatami staroście Marianowi Gamratowi za współpracę i przewodniczenie kwartalnym spotkaniom tego gremium oraz za wsparcie ze strony Zarządu Powiatu.

Tomasz Mucha, zastępca dyrektora PUP i kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej zapoznał członków rady z sytuacją na rynku pracy w Powiecie Miechowskim na podst. danych na koniec września 2018 roku. Wtedy w miechowskim urzędzie pracy zostało zarejestrowanych 996 osób (najniższy wskaźnik od lat). W sierpniu br. stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 4,9%. Statystyczny miechowski bezrobotny to mieszkaniec wsi w wieku 25-34 lata, z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym, bez stażu pracy, zarejestrowany ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Środki Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych na bieżący rok opiewają na kwotę 6,6 mln zł. Najwięcej pieniędzy z tej puli zostanie wydanych na stypendia stażowe (233 osoby), prace interwencyjne i refundacje kosztów zatrudnienia bez-robotnych do 30 roku życia. W dyskusji lokalni pracodawcy-członkowie rady podzielili się spostrzeżeniami dot. m.in. zatrudniania bezrobotnych i dotowania podjęcia działalności gospodarczej.

Maria Paschek, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie, rekomendowała uruchomienie w przyszłym roku szkolnym nowych kierunków kształcenia w zawodach: operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz, magazynier-logistyk, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. Członkowie rady wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie i podjęli stosowną uchwałę. Kolejne posiedzenie PRRP odbędzie się pod koniec bieżącego roku.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa