Twórzmy dobre umowy na złe czasy. Pomoże w tym dobra kancelaria prawna

0
612

Twórzmy dobre umowy na złe czasy. Pomoże w tym dobra kancelaria prawna

Wszelka działalność gospodarcza wiąże się często z koniecznością współpracy z bardzo wieloma innymi podmiotami. Nabywamy dobra lub usługi, sprzedajemy je, korzystamy z lokali i innych obiektów, pojazdów bądź różnorodnego sprzętu. Każda taka decyzja, choć podjęta po to, by pomóc, czy wręcz umożliwić nam funkcjonowanie, może okazać się przyczyną kłopotów, jeśli w niespodziewany sposób zmienią się istotne warunki działania, albo przeoczyliśmy jakieś szczegóły, w których nie zabezpieczyliśmy należycie swojego interesu.

Zajmuj się tym, w czym jesteś fachowcem

Gdy pojawią się poważne kłopoty, np. z niemożnością rozwiązania umowy, której warunki przestały być dla nas korzystne, albo z próbami egzekwowania na nas różnych niespodziewanych zobowiązań, możemy utyskiwać na własne niedbalstwo i przeoczenia. Nie zawsze będzie to uzasadnione, zważywszy na zawiłość i obszerność niektórych z podpisywanych dokumentów. Poza tym, z jakichś przyczyn zajmujemy się przecież swoją konkretną dziedziną, a nie prawem. Od tego są po prostu inni fachowcy, tak jak od remontu mieszkania czy naprawy samochodu. Jeśli do szeregu innych zadań zatrudniamy specjalistów, to obsługa prawna nie powinna być wyjątkiem. Zwłaszcza, jeśli z zawieraniem danej umowy wiąże się poważniejsze zobowiązanie lub ryzyko.

Znajomość wielu zmiennych i zawiłych przepisów obowiązujących w naszym kraju to tylko jedna z przewag, jakimi dysponuje doświadczony prawnik. Wielkie znaczenie ma także doświadczenie pozwalające na zdolność przewidzenia skutków poszczególnych zaakceptowanych przez nas zapisów. Przewidujący musimy być także my sami – aby w ogóle nie zlekceważyć ryzyka, jakim może być wiązanie z jakimkolwiek innym podmiotem za pomocą nieprzeanalizowanej gruntownie umowy. Resztą niech zajmie się kancelaria prawna.

Szukaj wsparcia, a oszczędzisz sobie wydatków i kłopotów

W wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest złożenie drugiej stronie własnego projektu umowy, która dokładnie zabezpiecza nasze interesy. Oddala to konieczność długotrwałych prac związanych z analizą i nieracjonowaniem zmian tej, którą nam przestawiono. Nie zawsze jest to jednak możliwe, w dodatku konkretne okoliczności mogą wymagać dodatkowej troski o taki czy inny aspekt danej sprawy, która powinna znaleźć wyraz w przyjętych zapisach.

Poza tym, usuwanie ryzyka związanego z zawieraniem wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, handlowych, czy jakichkolwiek innych nie jest jedynym zadaniem, w którym przydatne będzie wsparcie prawne. Największe szanse uniknięcia poważnych problemów mamy wówczas, kiedy podejmiemy stałą współpracę z kancelarią, która zajmie się obsługą prawną naszej działalności. Niestety, niewiele małych firm się na to decyduje, choć wiążące się z tym koszty nie muszą być uciążliwe. W rezultacie, w starciu np. z większymi kontrahentami dysponującymi całymi działami prawnymi, bywają bezbronne.