Dotacje dla jednostek OSP z gminy Miechów

0
647

20 sierpnia 2018 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesicach, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego: Adam Domagała, Mirosław Drożdż i Łukasz Smółka w obecności Zastępcy Burmistrza Miechowa – Andrzeja Banaśkiewicza oraz prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP – Zenona Czekaja przekazali jednostkom OSP z terenu Gminy Miechów umowy dofinansowania z konkursów: „Małopolskie Remizy” i „Bezpieczna Małopolska” 2018.

W ramach zadania „Bezpieczna Małopolska” Gmina Miechów otrzymała wsparcie finansowe dla OSP w Bukowskiej Woli w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczego – jednostkę reprezentował naczelnik dh Damian Machejek.

Z programu „Małopolskie Remizy” OSP w Pstroszycach Drugich otrzymała dofinansowanie w wysokości 41 536, 00 zł na remont budynku remizy – jednostkę reprezentował prezes dh Dariusz Ordys ze strażakami.

OSP w Brzuchani z tego samego programu otrzymała dofinansowanie w wysokości 22 565, 00 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy – jednostkę reprezentował prezes – dh Wiesław Mastrzykowski.

W uroczystym przekazaniu umów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli również wójtowie gmin powiatu miechowskiego.