Obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie

0
1916

W czwartek 26 lipca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie odbyły się obchody 99. rocznicy powołania Policji Państwowej. Z tej okazji zorganizowana została uroczysta zbiórka z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roberta Strzeleckiego, kierownictwa miechowskiej komendy, mł. insp. Andrzeja Kota oraz mł. insp. Mariusza Gurdy, a także funkcjonariuszy i pracowników komendy. Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami Święta Policji objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Podczas wczorajszego święta w miechowskiej komendzie, funkcjonariuszy zaszczycił swoją obecnością Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Miechowski Marian Gamrat, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż a także przedstawiciele władz samorządowych z gmin powiatu miechowskiego: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie Andrzej Banaśkiewicz oraz Wójtowie Gmin: ze Słaboszowa Marta Vozsnak, Charsznicy Jan Żebrak, Kozłowa Jan Basa oraz Racławic Adam Samborski. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele duchowieństwa, służb (PSP, SOK, SG) oraz instytucji współpracujących z miechowską Policją.

Podczas uroczystości policjantom wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Była to także okazja, by podziękować osobom spoza środowiska policyjnego za wsparcie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Wojewodzie Małopolskiemu przez dowódcę uroczystości asp. szt. Stefana Kwietnia, po czym wprowadzony został Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. Następnie po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. Andrzej Kot, który przywitał zebranych. W okolicznościowym przemówieniu komendant przypomniał, że 99 rocznica powołania Policji Państwowej zbiega się w tym roku z wielką rocznicą, jaką jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przytaczając, jak trudny musiał być czas jej tworzenia oraz późniejsze okresy w ciągu tych 99 lat, zwrócił uwagę na trud codziennej służby i poświęcenia jakiego ona wymaga. Zwracając się do funkcjonariuszy miechowskiej policji komendant podkreślił, że tegoroczne zmiany kierownictwa jednostki to nie był łatwy okres i wyraził swoją wdzięczność za serdeczność, wyrozumiałość i profesjonalizm w codziennej pracy. Podkreślił, że służba w tutejszej jednostce jest dla niego wyróżnieniem. Komendant przekazał także życzenia dla osób najbliższych funkcjonariuszy, zwracając uwagę, że dzięki ich cierpliwości i wyrozumiałości możemy lepiej pełnić służbę.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie oraz odznaczeń. W tym roku awans na wyższe stopnie otrzymało 19 funkcjonariuszy z miechowskiej komendy, w tym także komendant oraz zastępca, którzy mianowani zostali młodszymi inspektorami. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie został także uhonorowany „Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów” przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Wojewoda Małopolski Pan  Piotr Ćwik pogratulował awansowanym, życzył funkcjonariuszom dalszych sukcesów w służbie a także zwrócił uwagę na zmiany jakie nastąpiły w polskiej Policji i wysokie zaufanie społeczeństwa do tej formacji. W dowód wdzięczności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji Pan Wojewoda przekazał na ręce komendanta Andrzeja Kota medal okolicznościowy 100-lecia odzyskania niepodległości.

Inspektor Robert Strzelecki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie pogratulował awansowanym i wyróżnionym oraz podziękował funkcjonariuszom za ofiarną codzienną służbę. Podkreślając jej trud, komendant zwrócił także uwagę na poświęcenie i wyrzeczenia jakich wymaga służba. Komendant życzył także policjantom sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby.

Gratulacje i słowa uznania do policjantów i pracowników miechowskiej Policji skierował także Starosta Miechowski Marian Gamrat, który podkreślił, że jako Starosta Miechowski współpracuje już 8 rok z miechowską Policją i były to lata dobrej współpracy. Starosta zwrócił także uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Również Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, który współpracuje z miechowską Policją także jako Dyrektor Szpitala Św. Anny w Miechowie, przyłączył się do życzeń i gratulacji oraz docenił dobrą współpracę z jednostką.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku Wojewodzie Małopolskiemu przez dowódcę uroczystości.

asp. szt. Marcin Jamroży