Umowa na dotację na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły w Pojalowicach podpisana

0
916
Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pojalowicach
Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pojałowicach

22 czerwca 2018 r. Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, podpisali umowę przyznającą Gminie  Miechów ponad 3,8 mln zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej”. Całkowita wartość zadania to 5 198 213,69 zł.

Umowę podpisano w siedzibie szkoły przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Doroty Maciaszek, i w obecności: Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego – Adama Domagały, dyrektor szkoły Beaty Kluza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie – Zenona Czekaja, radnych Rady Miejskiej, sołtysów oraz grona pedagogicznego tej placówki oświatowej.

Okazją do podpisania umowy, była uroczystość zakończenia roku szkolnego, w której uczestniczyła młodzież wraz z rodzicami.  Pozyskane fundusze zewnętrzne przeznaczone zostaną na:

  • zakup i montaż „pierwszego wyposażenia” sal lekcyjnych, szatni, sanitariatów, pokoju nauczycielskiego oraz sali sportowej, która dostosowana  zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym uprawiających różne dyscypliny sportu na wózkach inwalidzkich.
  • wykonanie sieci zewnętrznej (kanalizacja deszcz., sanitarna, wodociągowa) oraz instalacji wewnętrznej (c.o., kolektory słoneczne, sanitarne, wentylacji, elektryczne)
  • zagospodarowanie terenu (utwardzenie, zieleń)

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja ma zostać zakończona pod koniec 2019 roku. (UGiM)