Małopolski Tele-Anioł również w gminie Słaboszów

0
1535

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że Gmina Słaboszów przystąpiła do realizacji projektu Małopolski Tele-Anioł, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu osoby mogą otrzymać również tele-opaski, za pomocą których można się połączyć z centrum ratownictwa medycznego lub psychologiem.

6 czerwca 2018r. przedstawiciele Gmin i Województwa Małopolskiego podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu Tele-Anioł.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie projektu:
https://www.malopolska.pl/teleaniol
oraz w artykule:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola

Dane kontaktowe Biura Projektu Małopolski Tele-anioł:
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
pokój nr 1, parter
tel. 12 61-60-611
e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ilona Zegadło