Konkurs uczniowskiej wiedzy o związkach ziemi miechowskiej z Jerozolimą.

0
958

Od kilku lat w powiecie miechowskim organizowany jest konkurs dla uczniów szkół różnych szczebli, który popularyzuje wiedzę na temat związków terenu nad Nidzicą, Szreniawą i Cichą z Jerozolimą i Ziemią Świętą.

Dlaczego akurat w podkrakowskim Miechowie?
Bo tutaj przez ponad osiem wieków działali zakonnicy spod znaku podwójnego czerwonego krzyża, zwani bożogrobcami lub miechowitami. To właśnie w Miechowie była główna siedziba Zakonu Kanoników Regularnych
Stróżów Świętego Grobu Chrystusowego, gdy Jerozolima nie była dostępna dla chrześcijan. To bożogrobcy wespół z założycielem miasta i fundatorem pierwszego kościoła i klasztoru, rycerzem Jaksą herbu Gryf, tworzyli wielkość i znaczenie Miechowa, to oni stanowili ,,pomost” pomiędzy Polską, Europą i Ziemia Świętą.

W ramach zgłębiania tej wiedzy przez młode pokolenie miechowian 14 czerwca br. odbyła się pod patronatem Starosty Miechowskiego kolejna edycja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ośmiu uczniów reprezentujących miejscowe liceum i dwa zespoły szkół rozwiązywało godzinny test wiedzy pn. ,,Miechów (Polska Jerozolima) a Jerozolima w Ziemi Świętej”. W trakcie przygotowań do konkursu uczestnicy zapoznali się z bogatą tematyczną bibliografią.

Jury składające się z nauczycieli historii i pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu stwierdziło, że najlepszą znajomością konkursowego tematu wykazały się: I m. – Weronika Jarno, II m. – Dagmara Filus (obie uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie) i III m. – Alicja Nowakowska z Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie.

Zwyciężczyni w nagrodę pojedzie do Ziemi Świętej. Wręczenie nagród i wyróżnień (także na szczeblu szkół podstawowych i klas gimnazjalnych) odbędzie się we wrześniu w czasie tegorocznych obchodów Dni Jerozolimy w Miechowie.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa