O drogach i przewozach publicznych… Sesja Rady Powiatu Miechowskiego

0
922
dyr. ZDP w Miechowie Roman Suchoń (z prawej)
dyr. ZDP w Miechowie Roman Suchoń (z prawej)

Pierwszym tematem, od którego rozpoczęto  XXXI sesję Rady Powiatu w Miechowie w środę 23 maja 2018 r. była informacja o funkcjonowaniu przewozów publicznych w powiecie miechowskim. Przedstawił ją Janusz Skóra, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg. 

Janusz Skóra, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w miechowskim Starostwie
Janusz Skóra, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w miechowskim Starostwie

Obecnie transport osobowy jest realizowany przez 9 przedsiębiorców. Z Miechowa dziennie wykonywanych jest 326 kursów w różnych kierunkach, oczywiście z powrotnymi (323) w obrębie 19 linii komunikacyjnych przy wykorzystaniu 88 autobusów.  Zapewnione są połączenia  ze wszystkimi siedmioma gminami powiatu. Najwięcej kursów poza powiat odbywa się w obu kierunkach do Krakowa. Uzupełnieniem przewozów publicznych do stolicy Małopolski jest oferta kolejowa (32 kursy pociągów dziennie).

Po niedawnym objeździe dróg powiatowych samorządowcy zapoznali się również ze szczegółowym raportem z wykonania prac drogowych na sieci dróg powiatowych w 2017 roku i planem nakładów finansowych na działania drogowe w bieżącym roku. Obszerną elektroniczną prezentację tej problematyki przedstawił Roman Suchoń, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie.

Ogółem nakłady na drogi powiatowe w ubiegłym roku wyniosły 5,4 mln zł. Najwięcej środków zużytkowano na przebudowę dróg i mostów – 2,2 mln zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów (letnie i zimowe) – 1,3 mln zł, roboty własne w ramach drogowej służby interwencyjnej – 1,3 mln zł  i zakupy inwestycyjne – 102 tys. zł  W wyniku inwestycji drogowych w 2017r. kompletnie przebudowana została ul. Piłsudskiego w Miechowie (przy współudziale Gminy Miechów i środków unijnych). Przebudowano także drogi w m. Słupów przy partnerstwie Gminy Słaboszów i w m. Ulina Mała przy udziale Gminy Gołcza. Odrębnym aspektem ubiegłorocznych prac drogowych było przygotowanie kosztownych dokumentacji przyszłych inwestycji na drogach powiatowych w m. Ulina Wielka i m. Czaple Małe do skrzyżowania z DK7.

W minionym roku w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przywrócono wymagany standard na na odcinkach drogowych o łącznej dług. 7 km zlokalizowanych w gminach: Charsznica, Gołcza, Racławice i Słaboszów przy wspólnej partycypacji samorządów tych gmin, powiatu miechowskiego i środków budżetu państwa. Wartość inwestycji wyniosła 1,4 mln zł. Utrzymanie zieleni przydrożnej w powiecie pochłonęło prawie 76 tys. zł, zaś roboty  odwodnieniowe 136 tys. zł.

Dyrektor Roman Suchoń zasygnalizował również zakres planowanych kosztów i prac drogowych w 2018r. Zestawienie wydatków na drogi powiatowe oszacowano ogółem na 18,8 mln zł. Na bezpośrednie inwestycje rezerwuje się kwotę 15,6 mln zł. Przewidziana jest przebudowa drogi 1207K w ramach środków PRGiPID, dróg 1180K i 1193K z udziałem gmin (50/50), drogi 1224K (ze współudziałem środków UE) i zwiększenie dostępności komunikacyjnej do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle ,,Książ” (ze współudziałem środków UE). Planowany jest również remont mostu drogowego M-22 w Przesławicach w gm. Miechów.

Na majowej sesji radni podjęli 10. uchwał, w tym dotyczące wiodących tematów obrad.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa