Miechowskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gmina Racławice „Przyjacielem Powiatu”

0
2687

Piękna pogoda towarzyszyła miechowskim obchodom 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, których organizatorami byli: starosta Marian Gamrat i burmistrz Dariusz Marczewski.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w Bazylice Grobu Bożego. Celebrans nawiązał nie tylko do pamiętnej w dziejach pierwszej polskiej ustawy zasadniczej. Przypomniał również, iż w tym dniu obchodzimy również niezwykle ważne święto kościelne – Maryi Królowej Polski, nadane na prośbę polskich biskupów w 1920 roku przez papieża Benedykta XV. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.

Po Mszy św. delegacje oficjeli, samorządowców, przedstawicieli przedszkoli, szkół i rozmaitych organizacji społeczno-kulturalnych, prowadzone przez ceremoniarza druha Mirosława Grędę, Orkiestrę Dętą „Tempo” z Charsznicy i poczty sztandarowe, złożyły kwiaty pod Pomnikiem z Orłem, przy którym wartę honorową czynili żołnierze, harcerze oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w strojach szlacheckich.

Święto 3 Maja od lat kojarzone jest z uhonorowaniem osoby, bądź organizacji, samorządu, promujących ziemię miechowską. W tym roku dzieło to dokonało się w Muzeum Ziemi Miechowskiej, gdzie wydarzeniem towarzyszącym było otwarcie wystawy pt. „Dzieci Pahiatua”.

Zanim jednak starosta wręczył statuetkę „Przyjaciel Powiatu”, jego zastępca Jerzy Pułka przypomniał zebranym symbolikę uchwalonej przed 227. laty nowatorskiej na te czasy Ustawy Zasadniczej, która miała niezwykle ważne znaczenie dla ówczesnej Rzeczpospolitej, a jej symbolika i zawarte w niej zapiski są żywe i aktualne do dziś.

Poseł Lidia Gądek przy tej okazji wspomniała, iż 3 Maja jest świętem wolności, patriotyzmu. Uczulała, by Rodacy jednoczyli się nie tylko w chwilach zagrożenia, czego jej zdaniem jesteśmy mistrzami, ale też w czasie pokoju, jaki mamy choćby dziś. Uważa, iż należy doceniać ważność wolności patriotycznych wartości, Polskości, ale tej postrzeganej jako równe traktowanie wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, koloru skóry, zawodów, czy poglądów politycznych.

Kulminacją uroczystości było wręczenie statuetki „Przyjaciel Powiatu” W tym roku została nią uhonorowana gmina Racławice. Jak odczytał w uzasadnieniu wicestarosta Jerzy Pułka, nagroda ta jest wyrazem podziękowania za organizowanie od 24. Lat Wyborów Chłopa Roku oraz Złotu Wojciechów i Bartoszów. Wydarzenie to promuje historyczne Racławice i cały Powiat Miechowski w Małopolsce, kraju i za granicą. Od wielu lat impreza ta skutecznie popularyzuje tradycje ludowe polskiej wsi.

Gmina Racławice "Przyjacielem Powiatu 2018" - wójt Adam Samborski odebrał zaszczytne wyróżnienie
Gmina Racławice „Przyjacielem Powiatu 2018” – wójt Adam Samborski odebrał zaszczytne wyróżnienie

W imieniu swoim i mieszkańców gminy Racławice, wójt Adam Samborski podziękował wszystkim, którzy przez lata włożyli aktywny i czynny wkład w rozwój tego wydarzenia, które z imprezy o charakterze lokalnym zapoczątkowanej w 1995 roku, stała się wydarzeniem o randze ogólnopolskiej. Podkreślał, iż celem organizacji Wyborów Chłopa Roku jest popularyzacja polskiej wsi, jej tradycji, zwyczajów, obyczajów. Tkwi w niej również pewna nutka patriotyzmu poprzez przywoływanie pamięci jednej z najsławniejszych rozgrywanych bitew w walce o niepodległość.

Na zakończenie obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji III Maja, otwarta została wystawa „Dzieci Pahiatua”. Słowo wprowadzające wygłosił dyr. Muzeum Ziemi Miechowskiej – Włodzimierz Barczyński. Pokazuje ona losy polskich dzieci, które w 1944 roku odbyły wielką podróż poprzez Syberię, Iran, drogą morską do Indii, potem do Australii, wreszcie trafiając do Nowej Zelandii, gdzie trafiły do Obozu w Pahiatua.

Krzysztof Capiga