12 kwietnia 2018 r. uczniowie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, kształcący się w zawodzie – technik teleinformatyk zwiedzili XI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL w Kielcach„Przemysłowa Wiosna”. Targi  STOM-TOOL urosły do rangi dużej europejskiej imprezy branżowej w Europie Środkowo Wschodniej, poświęconej narzędziom maszynom CNC do obróbki metali – cenionej wśród wystawców w kraju jak i za granicą.

Podczas STOM-TOOL 2018,  uczniowie – teleinformatycy mogli zapoznać się z technologiami związanymi z wydrukiem 3D. Poznawali drukarki, skanery i specjalistyczne oprogramowanie 3D. Liczni producenci drukarek 3D  oferowali najwyższej klasy urządzenia. Wydruk 3D stał się ważnym elementem konstruowania urządzeń, maszyn, prototypów i znajduje coraz więcej zastosowań praktycznych, szerzej wchodzi do przemysłu.

Dla uczniów Technikum, którzy w naszej Szkole realizują w ramach Programu „ Erasmus+” projekt „ Strategiczne partnerstwo dla rozwoju nowoczesnych technologii 3D” była to ważna okazja do poznania możliwości technologii, z którą zapoznają się w Szkole. Koordynatorem projektu jest Chorwacja, a współpracują szkoły – nauczyciele i uczniowie z Polski , Austrii, Litwy i Chorwacji. Uczniowie z tych szkół już odbywają i odbywać będą w kolejnych latach wizyty studyjne, uczestniczyć w ćwiczeniach tematycznych 3D, tworzyć treści studium przypadku w zakresie rozwoju i zastosowania nowoczesnej technologii w uczestniczących krajach. Będą to zapewne wartościowe doświadczenia poznawcze w zakresie technik ITC, kultury odwiedzanych krajów o oraz ich systemów edukacyjnych.

/ZS2/