I Miechowski Szlak Umocnień Linii Stellung A2 za nami

0
981

W niedzielę 22 kwietnia 2018 r. o godzinie o 9,45 spod Remizy OSP w Falniowie liczna grupa piechurów łaknących poznać jeszcze dość mało odkryte karty historii II wojny światowej na ziemi miechowskiej, wyruszyła na I Miechowski Marsz Szlakiem Umocnień Linii Stellung A2.

Grupa młodych zapaleńców nie tylko zgłębiających książkowo losy naszej rodzimej ziemi, ale też odkrywająca jej żywe ślady w terenie , czyli Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Militariów „Salamandra”, na około 6 km trasie od Falniowa, przez Biskupice, do Podmiejskiej Woli i z powrotem, prezentowała umocnienia inżynierii okopowej wykorzystywane podczas działań wojennych. Przekrój wiekowy uczestników marszu był rozmaity, od dzieciaczków w wózkach, po emerytów. Jak podkreślają z dumą i radością organizatorzy – wszyscy dali radę!

Przy obiekcie Regelbau 668 r odbyła się inscenizacja zdobywania bunkra przez wojska radzieckie z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gruppen Mergen. Było to możliwe dzięki uprzejmości pana Marka Pazery, na którego to polu uprawnym znajduje się obiekt. Członkowie „Salamandry” doprowadzili go do dobrego stanu. Kosztowało to wiele czasu i pracy. Maszerujący odwiedzili też kilka obiektów Ringstand 58c potocznie zwanymi „Tobrukami”. Po przyjściu z powrotem pod falniowską remizę, strudzeni piechurzy posilili się pyszną wojskową grochówką oraz kiełbasą z grilla.

W trakcie pikniku historycznego GRH Gruppen Mergen, przedstawiła zgromadzonym gościom typ umundurowania wojsk niemieckich i radzieckich, a „Salamandara” zaprezentowała  wiele militarnych eksponatów, elementy pojazdów pancernych, uzbrojenia, motocykle na wyposażeniu wojsk niemieckich z okresu II wojny światowej. Można było nie tylko oglądać historyczne pamiątki wojenne. Prezentowane były również m.in. modele redukcyjne w skali 1:35.

Bardzo pozytywny odbiór I Miechowskiego Marszu Szlakiem Umocnień Linii Stellung A2, czego dowodem była liczba uczestników biorąca w nim udział, tak umotywowała organizatorów przedsięwzięcia – członków „Salamandry”, że podkreślają, iż w kolejnych latach będą organizować kolejne marsze.

Za pośrednictwem naszego Portalu, „Salamandra” pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Marszu, a w szczególności:

– Urzędowi Gminy i Miasta Miechów oraz Dariuszowi Marczewskiemu – Burmistrzowi Miechowa za wsparcie finansowe oraz pomoc w organizacji
– Właścicielom pól uprawnych na których odbył się marsz
– GRH Gruppe Mergen za historyczną rekonstrukcje walki o bunkier
– Arturowi Latacz za pokaz dynamiczny motocykli z epoki 
– Pizzerii Oficyna za wspaniała grochówkę 
– OSP Falniów za udostępnienie remizy 
– OSP Charsznica za udostępnienie kuchni polowej 
– Restauracja i Hotel „Planeta” za udostępnienie gastronomii 
– Złomet Miechów – Skup złomu za wspaniała wystawę oraz pomoc w organizacji 
– WerdanTrans za logistykę
– CKiS w Miechowie za pomoc w organizacji 
– Piekarni „Na Ogrodowej”z Miechowa- Aleksander Gładysz za pyszny chlebek 
– Ochotniczemu Oddziałowi Obrony Terytorialnej LOK Miechów za pokaz działań taktycznych
– Twórcownia za pomoc w organizacji 
– Fizjo-Stacja za wsparcie finansowe 
– „Karex 8” Hurtownia Spożywcza z Falniowa za pyszne kiełbaski
– NTS Kraków – Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie w Krakowie za pomoc w organizacji 
– F.H.U. Jan Mar z Miechowa za pomoc w organizacji 
– Panu Andrzejowi Pałce za pomoc w organizacji .
– Panu Marcinowi Durmanowi za pokaz modeli redukcyjnych w skali 1:35

Dziękujemy również za obecność :
– RAWELIN Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii
– Bojowe Schrony Proszowice

A oto fotorelacja z Marszu autorstwa Moniki Szymanek