Fundusze unijne na modernizację miechowskiego Szpitala i scalanie gruntów

Kolejne środki unijne dla powiatu miechowskiego

0
674

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Miechowskim, gwarantującej dofinansowanie projektu obejmującego modernizację większości oddziałów w Szpitala św. Anny w Miechowie. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 9,6 mln zł, z których 7,7 mln zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dokument na ręce Mirosława Drożdża, dyrektora miechowskiego szpitala, przekazali przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego. – Szpital miechowski robi świetną robotę i jest jednym z najlepszych w Małopolsce. Dyrektor spojrzał globalnie i perspektywicznie na złożony projekt, który daje duże możliwości – powiedział wicemarszałek Wojciech Kozak odpowiedzialny w Zarządzie Województwa m.in. za problematykę zdrowia. Zaś dyrektor Mirosław Dróżdż stwierdził: Projekt jest rozległy i pozwoli rozwinąć skrzydła naszemu szpitalowi, z usług którego korzystają pacjenci z całego regionu. Z kolei starosta Marian Gamrat przypomniał, że szpital św. Anny jest największym zakładem pracy w mieście i powiecie i z tej racji jest ,,oczkiem w głowie” samorządu powiatowego.

Plan robót wewnątrz szpitala jest bardzo rozległy. Zaplanowano m.in. gruntowną modernizację oddziałów: chirurgii, neurologii, obserwacyjno-zakaźnego, dziecięcego i ginekologii. Przewiduje się wymianę posadzek, drzwi, malowanie ścian. Powstaną nowe pracownie, np. echokardiologii, diagnostyki i terapii endoskopowej, diagnostyki prenatalnej na oddziale położniczo-ginekologicznym. Dzięki potężnemu zastrzykowi finansowemu szpital będzie można wyposażyć w nowy sprzęt medyczny (kardiomonitory, holtery, aparaty EKG, łóżka, inkubatory dla wcześniaków, pompy infuzyjne, itd.). Proces ,,przeobrażenia” szpitala” będzie trwał do końca 2019r.

W obecności mediów umowę podpisali: wicemarszałek Wojciech Kozak, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec, dyrektor miechowskiego szpitala i radny wojewódzki Mirosław Dróżdż, Adam Domagała, radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz kierownictwo powiatu – starosta Marian Gamrat i wicestarosta Jerzy Pułka.

Godzinę później starostowie miechowscy i skarbnik Teresa Florek w Departamencie Funduszy Europejskich UM w Krakowie przy ul. Wielickiej podpisali dokumenty gwarantujące otrzymanie przez Powiat Miechowski środków unijnych w kwocie 3.180 tys. zł na operację pn. Scalenie gruntów w m. Marcinkowice w gminie Charsznica w powiecie miechowskim. Działania geodezyjne obejmą obszar 428 ha, a prace potrwają do 3 lat.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa