I Miechowski Marsz Szlakiem Umocnień Stellung A2

0
1353

Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Militariów „Salamandra”, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
serdecznie zapraszają na
I Miechowski Marsz Szlakiem Umocnień STELLUNG A2

START – NIEDZIELA 22 KWIETNIA
GODZINA 9:45, REMIZA OSP FALNIÓW

1) Zbiórka uczestników marszu, godzina 9:45
Remiza OSP Falniów – rys historyczny.

2) Marsz szlakiem umocnień, godzina 10:30-13:00
Falniów remiza OSP ->Biskupice-> Podmiejska Wola -> Falniów remiza OSP
• Przedstawienie umocnień inżynierii okopowej Stellung w terenie.

3) Piknik historyczny –Remiza OSP Falniów – (godzina 13.00)
• Pogadanki na temat Stellung, bitwy o Miechów (1945)
• Wystawka pamiątek historycznych
• Wystawka modeli redukcyjnych, pojazdy pancerne w skali 1:35
• Pokaz działań taktycznych
• Strzelanie z broni pneumatycznej – 112.Samodzielny Ochotniczy Pododdział Obrony Terytorialnej LOK w Miechowie
• Grupa rekonstrukcji historycznej „Gruppe Mergen”
• Pokaz dynamiczny motocykli, wystawa stała motocykli zabytkowych
• Informacje i pomoc w uzyskaniu pozwolenia na broń palną, udzielać będzie Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
• Prezentacja zdjęć historycznych
• Geocaching na terenie Stellung
• Ognisko, Grochówka.