Nowy ośrodek, dokończenie budowy szkoły, likwidacja azbestu, być może – gazyfikacja… Kozłów stawia na rozwój i inwestycje, a kolejne w planach

0
946
Wójt Jan Zbigniew Basa prezentuje plany inwestycyjne na 2018 rok
Wójt Jan Zbigniew Basa prezentuje plany inwestycyjne na 2018 rok

Rok 2018 jest pomyślny pod względem inwestycji w gminie Kozłów, na które samorządowi udało się pozyskać fundusze zewnętrzne. A przypomnijmy, iż jednym z większych realizowanych już zadań jest budowa sali gimnastycznej. Zatem po kolei…

Wójt Jan Zbigniew Basa przy wsparciu pracowników Urzędu pozyskał 770 tys. zł na budowę nowego ośrodka zdrowia. Wiadomo iż stan techniczny istniejącego obiektu pozostawia już wiele do życzenia i nie przystaje do współczesnych wymogów. Stąd też starania włodarza gminy o pozyskanie funduszy na budowę nowego ośrodka, który umiejscowiony będzie pomiędzy starą lecznicą a leciwym już w latach budynkiem gimnazjum. Już trwają prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew, pod nowy obiekt.

Kolejną dobrą informacją inwestycyjną jest fakt, iż dokończona zostanie budowa szkoły. Będzie to możliwe dzięki unijnym funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego (2,7 mln zł) w ramach programu rewitalizacji.

Ponadto gmina Kozłów pozyskała dotację 2,7 mln zł na likwidację azbestu. Zatem mieszkańcy będą mogli się pozbyć ze swoich dachów tego szkodliwego materiału z 75% dofinansowaniem.

W związku z ograniczonymi możliwościami garażowania sprzętu typu ciągnik, pług i inne służące mieszkańcom, wójt przymierza się do budowy nowego garażu w okolicy GOK-u. Jeśli chodzi o sam GOK, to są możliwości sięgnięcia po fundusze na jego przebudowę lub doposażenie. Gospodarz gminy rozpatruje możliwości uzyskania wsparcia na ten cel.

Prócz wspomnianych już zadań, władze gminy nie zapominają o drogach. Wspólnie ze starostwem i samorządem Książa Wielkiego, czynią starania by wyremontować drogę od Książa przez Tunel do Kozłowa. Jest duża szansa pozyskania funduszy zewnętrznych na to zadanie, bowiem we wniosku można uzyskać wysoką punktację z racji leżących przy tym odcinku takich obiektów jak – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej, Szkoła, Kościół. Najdłuższy odcinek tej „powiatówki”, no i najbardziej zniszczony, przebiega przez gminę Kozłów. Wójt przyznaje, iż ta inwestycja nie należeć będzie do najtańszych, bowiem na pewnych odcinkach konieczne będzie zastosowanie tzw. korytowania, by wzmocnić podbudowę drogi.

Warto również wspomnieć, iż gmina i powiat starają się o dofinansowanie na modernizację drogi Kępie – Kozłów.

Czy w domach popłynie gaz ziemny?

Kozłowski samorząd zbiera od mieszkańców gminy ankiety weryfikujące zainteresowanie poprowadzeniem sieci gazowej. Jak się okazuje, jest ono nad wyraz duże. Jeśli ostatecznie odpowiednio wysoki odsetek społeczności zgłosi zapotrzebowanie o gaz, to jest duża szansa na  zgazyfikowanie gminy.

Krzysztof Capiga