Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
oraz
Urząd Gminy i Miasta Miechów
zapraszają mieszkańców
na indywidualne konsultacje
z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich. 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

– dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
– preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
– pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Termin dyżuru:
28 marca 2018 roku (środa)
godz. 12.30-15.00

Miejsce:
Urząd Gminy i Miasta Miechów,
Ul. H. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
Sala 252