15 marca 2018 r. w Miechowie odbyły się obchody poświęcone pamięci zamordowanej przez hitlerowców rodziny Baranków z Siedlisk i ukrywanych przez nich Żydów.

Na tę okoliczność w kościele św. Barbary na cmentarzu w Miechowie odprawiona została msza święta. Podczas nabożeństwa homilię wygłosił Ksiądz kapelan Stanisław Latosiński.

Po mszy organizatorzy obchodów: Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Michał Biernacki – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków Cmentarnych w Miechowie złożyli kwiaty, na grobach zamordowanych, a ks. Stanisław Latosiński odmówił modlitwę.

W miniony czwartek, podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele miechowskiego samorządu, stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków Cmentarnych, członkowie rodziny Baranków, młodzież szkolna i miechowscy harcerze.

15 marca 1943 roku niemieccy żandarmi zamordowali Wincentego i Łucję Baranków oraz ich dwóch synów Tadeusza i Henryka. Zginęli także ukrywający się u nich czterej Żydzi. Nazajutrz zamordowano jeszcze macochę Wincentego, Katarzynę.

W lipcu 2012 roku rodzina Baranków została odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Rok później, Wincenty, Łucja i Katarzyna Baranek zostali odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Fot. A. Gonciarz