7 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski odebrał kolejne umowy na dofinansowanie projektów, które realizowane będą ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowy wręczył Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa w obecności Wicemarszałka Wojciecha Kozaka oraz Radnego Sejmiku – Adama Domagały.

Przekazane dla Gminy Miechów umowy dotyczyły trzech projektów tj:

  • „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie”
  • „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów”,
  • „Niskoemisyjny system transportu miejskiego dla Miechowa”.

Powyższe zadania realizowane będą przez miechowski samorząd w latach 2018-2020. Łączna wartość pozyskanych środków unijnych to niespełna 6 mln zł.

Z otrzymanych funduszy powstaną trzy parkingi Park&Ride w Miechowie, Jaksicach i Pstroszycach Pierwszych. Zostaną zakupione dwa autobusy elektryczne oraz powstanie 1,5 km ścieżki rowerowej na terenie miasta.

Efektem realizacji projektu będzie powstanie komunikacji miejskiej zintegrowanej z linią kolejową SKA przebiegającą przez gminę oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza emitowanych z nadmiernego ruchu samochodowego.

Fot. UMWM