Umowa na budowę parkingu P&R przy dworcu PKP podpisana

0
1585

W poniedziałek 19 lutego 2018 r. burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski podpisał umowę z krakowską firmą AG System Sp. z o.o., która w drodze przetargu została wyłoniona jako wykonawca budowy parkingu przy dworcu PKP.

Przypomnijmy, iż inwestycja ta realizowana będzie w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania wyniesie 3 308 700 zł, z czego kwota przyznanego dofinansowania ze środków europejskich to 2 368 259,61 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. To oprócz Jaksic (Kamieńczyc) i Pstroszyc Pierwszych (Dziadówek), dla których jeszcze nie udało się rozstrzygnąć przetargu, jeden z trzech tego typu przedsięwzięć realizowanych przez gminę Miechów z udziałem środków unijnych.

Parking P&R przy Dworcu Kolejowym w Miechowie - wizualizacja
Parking P&R przy Dworcu Kolejowym w Miechowie – wizualizacja

Parking przy miechowskim dworcu PKP jest niezwykle potrzebny, o czym świadczy liczba parkujących tam samochodów. Pierwotnie zakładano, iż zadanie to będzie kosztować 2 mln 989 tys. zł, jednakże kolejne postępowania przetargowe pokazały, iż zaplanowana kwota jest obecnie nieadekwatna do tych, które proponowały firmy. Zatem inwestycja ta będzie droższa o ponad 300 tys. zł, jednakże oferta firmy AG System i tak była najkorzystniejsza na tle innych firm zgłaszających się do przetargów.

Parking P&R przy Dworcu Kolejowym w Miechowie - wizualizacja
Parking P&R przy Dworcu Kolejowym w Miechowie – wizualizacja

Burmistrz pytał przedstawiciela wyłonionego wykonawcy, z czego wynika ogólny trend tak znacznych podwyżek?

Michał Chojnacki – prokurent firmy AG System tłumaczył, iż nie tylko wzrosły ceny materiałów budowlanych, ale przede wszystkim oczekiwaniami płacowe pracowników są znacznie wyższe niż dotychczas. Ponadto na rynku brakuje chętnych do pracy. Co prawda, firmy próbują się wspomagać obcokrajowcami, głównie z Ukrainy, jednak ci nie są tak efektywni i rzetelni w wykonywaniu swych obowiązków. Ponadto mają zezwolenie na pracę na pół roku. Zanim taki pracownik zostanie przeszkolony i nauczy się fachu w praktyce, musi wracać do swojego macierzystego kraju.

Przedstawiciel wyłonionego wykonawcy zaprezentował pokrótce swą firmę z 10-letnią już tradycją. Ag System wykonuje zarówno prace kanalizacyjne, drogowe jak i rewitalizacyjne, a także ścieżki rowerowe. Oprócz miechowskiego parkingu typu Park&Ride, podobne zadanie tego typu realizuje w Krakowie Mały Płaszów. Ponadto firma m.in. buduje dwupoziomowy parking w Świątnikach Górnych oraz wykonuje wspomniane już ścieżki rowerowe, w tym jedną w Skawinie.

Podczas realizacji zadania, by było ono jak najmniej uciążliwe dla parkujących przy miechowskim dworcu, wyznaczone będą miejsca zastępcze. W tym celu władze Miechowa prowadzą rozmowy z PKP w sprawie nieodpłatnego użyczenia na ten cel dwóch działek. Na jednej obecnie znajdują się tzw. boksy, które docelowo mają zostać wyburzone. Druga znajduje się  na placu za przyległym do boksów podjazdem. Czas pokaże, czy rozmowy z PKP okażą się owocne, bowiem, jak stwierdził burmistrz, „nasze doświadczenia są różne”.

Nowoczesny i funkcjonalny parking Park&Ride posiadał będzie 151 miejsc postojowych, w tym: dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi, dla TAXI, dla autobusów/busów oraz przystanek komunikacji zbiorowej i obiekt Bike&Ride dla 12 stanowisk postojowych.
Przewidywany termin zakończenia prac to  sierpień 2019 roku, choć burmistrz liczy, iż zadanie zostanie zrealizowane we wcześniejszym terminie.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie odpowiedzialni za realizację przedsięwzięcia oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie – Zenon Czekaj, wiceprzewodnicząca – Helena Kruszec, radni: Tomasz Bujak, Jerzy Sewioł, Paweł Wilk, Roman Piwowarski, Roman Wąwoźny.

Krzysztof Capiga