Wójt Jan Zbigniew Basa przedstawia radnym plany inwestycji drogowych na 2018 rok
Wójt Jan Zbigniew Basa przedstawia radnym plany inwestycji drogowych na 2018 rok

Oprócz kontynuacji budowy hali sportowej przy szkole w Kozłowe, na 2018 rok kozłowski samorząd przewidział do remontu 11 odcinków dróg gminnych za ponad 700 tys. zł oraz współudział w wysokości 600 tys. zł w remoncie drogi powiatowej od Kępia do Kozłowa.

Jak informował na środowej sesji 31 stycznia 2018 roku wójt Jan Zbigniew Basa, w tym roku zaplanowane są w szerszym zakresie remonty dróg gminnych (11 odcinków), których koszt szacowany jest na ponad 700 tys. zł. Jednak gospodarz gminy ma obawy, czy kwota ta będzie wystarczająca, bowiem w obecnym czasie wszystkie roboty drogowe drożeją.

W ramach tegorocznego remontu dróg gminnych przewidziano odcinki w następujących miejscowościach: Przysieka, Wolica, Rogów, Kozłów, Bryzdzyn oraz Kozłów-Kamionka.

Oprócz tego przewidziana jest do realizacji modernizacja drogi powiatowej Kępie – Kozłów. Gmina wraz z powiatem zabezpieczyli na ten cel po 600 tys. zł. W założeniu jest remont tej drogi do samego wiaduktu w Kozłowie, jednakże również w tym przypadku nie wiadomo, czy wystarczy pieniędzy na prace w pełnym zakresie.

Ponadto w fazie projektowej jest remont drogi od Książa Wielkiego przez Rzędowice, Przybysławice do Tunelu. To zadanie poza głównym inwestorem – samorządem powiatowym – finansują jeszcze gminy Kozłów i Książ Wielki. Koszt przygotowania samych dokumentów wynosi razem około 200 tys. zł.

Wójt Jan Zbigniew Basa zapewniał, że będzie chciał pozyskać dofinansowanie na powyższe remonty. Maksymalnie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych może otrzymać na ten cel maksymalnie 150 tys. zł. Jednocześnie przypomniał, iż w ostatnim czasie wyremontowano 16 dróg, na które pozyskał dofinansowanie z tzw. „powodziówek” i limit z tego programu gmina wyczerpała.

Krzysztof Capiga