Powiatowy rynek pracy w 2018 roku

0
1256
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Miechowie
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Miechowie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie zebrało się gremium doradcze przy Staroście Miechowskim – ośmioosobowa Powiatowa Rada Rynku Pracy, aby zaopiniować materiały merytoryczne na 2018 rok przygotowane przez dyrektor Annę Frączkiewicz.

W bieżącym roku, jak relacjonowała dyrektor, miechowski urząd pracy ma do dyspozycji  935 tys. zł ze środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Środki te za aprobatą członków Rady zostały podzielone na: staże 194 tys. zł, prace interwencyjne 157 tys. zł, szkolenia 70 tys. zł, prace społecznie użyteczne 14 tys. zł, doposażenia stanowisk pracy 220 tys. zł, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 100 tys. zł i program regionalny „Firma+1” 180 tys. zł. Aktywizacją zawodową w ramach dostępnych pieniędzy zostanie zostanie objętych w br. tylko 250 osób (w 2017r. było ich tysiąc).  – Tegoroczne środki z FP są, niestety, o ok. 60% mniejsze w stosunku do roku ubiegłego. Potrzeba jeszcze ok. 3 mln zł. Jeśli je otrzymamy z rezerw to w pełni i bardzo szybko spożytkujemy je na rzecz naszych bezrobotnych – oznajmiła dyrektor Anna Frączkiewicz. Na koniec listopada 2017r. w powiecie miechowskim było zarejestrowanych 1.100 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 5,5%.

Miechowska placówka zamierza w 2018r. zorganizować szkolenia w branżach: transport, handel, budownictwo, informatyka i usługi finansowe. Z kolei środki FP na wykonanie w tym roku zadań fakultatywnych wyniosły 220 tys. zł i zostały rozdzielone m.in. na: badania rynku pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenie kadr PUP. We wszystkich wiodących sprawach członkowie Rady podjęli stosowne uchwały.

W ocenie dyr. Anny Frączkiewicz największym aktualnie problemem na lokalnym rynku pracy jest dla urzędu i  pracodawców brak chętnych (bezrobotnych) do podjęcia ofert pracy. Istotnym problemem jest tzw. długotrwałe bezrobocie obejmujące ok. 700 osób (III profil). Zastój na rynku pracy komplikuje duża liczba rejestrowanych obcokrajowców, zwłaszcza Ukraińców.

Starosta Marian Gamrat wyraził ubolewanie, że zaangażowanie i wysiłek pracowników miechowskiego PUP w pozyskiwanie dodatkowych środków na aktywizację zawodową i kolejnych ofert pracy, nie znajdują odzewu u bezrobotnych. Burmistrz Dariusz Marczewski zauważył, że lepszym rozwiązaniem byłoby skierowanie środków do pracodawców, którzy skutecznie je wykorzystają na urządzenie stanowisk pracy.

Obecnie PRRP pracuje w następującym składzie: Marian Gamrat, Czesław Mardaus, Dariusz Marczewski, Agata Nocuń, Ryszard Jędruch, Andrzej Kopeć, Jerzy Borowski i Czesław Gamrat.

(rn)