Końcówka 2017 roku dla samorządów powiatu miechowskiego jest niezwykle pracowita, bowiem przyjmują one budżety na kolejny 2018 rok. W czwartek 29 grudnia dokonali tego radni gminy Kozłów.

Założenia przyszłorocznego planu finansów przedstawiła skarbnik gminy Barbara Krzyżyk. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2018 przewidziana jest w kwocie 18 587 172 zł, w tym bieżące – 16 563  240 zł i majątkowe – 2 023 931 zł.

Z kolej wydatki w sumie mają zamknąć się kwotą 19 201 201 zł, z czego bieżące – 15 172 430 zł, a majątkowe – 4 028 779 zł. Ta ostatnia składowa wydatków jednocześnie stanowi wydatki inwestycyjne na 2018 rok. Planowane są następujące zadania:

 • Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi oraz dostarczanie wody – inwestycja na wodociągu
 • Remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Rogów, Kozłów, Bryzdzyn, Wolica w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 • Przebudowa dróg gminnych Kamionka – Kozłów oraz w Przysiece
 • Udział w przebudowie drogi powiatowej na odcinku od Kępia do Przysieki
 • Remont świetlicy wiejskiej w Przysiece
 • Zakup działek
 • Przebudowa sieci komputerowej, zakup komputerów
 • Zabezpieczenie środków na remont strażnicy w Marcinowicach w ramach programu „Małopolskie remizy”
 • Wydatki majątkowe w ramach zadania „Szkoła z e(ko)-szansą-program rozwoju szkół gminy Kozłów”
 • „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powierza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych
 • Dobudowa oświetlenia ulicznego
 • Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kozłowie
 • Dofinansowanie budowy publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie
 • Wydatki majątkowe w ramach zadania „Tęczowe przedszkole – rozwój Punktu Przedszkolnego w Kamionce”
 • Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie

Wspomniane inwestycje drogowe oraz przede wszystkim 4 ostatnie wymienione na liście są sztandarowe dla miejscowych władz, ale jednocześnie kosztowne. Jednakże inwestowanie choćby w edukację dzieci i młodzieży ma głęboki sens, bowiem jak zauważa wójt Jan Zbigniew Basa, poprzez konkurencyjną ofertę ościennych samorządów, mali i młodzi mieszkańcy korzystają ze szkół lub przedszkoli spoza macierzystej, co bezpośrednio przekłada się na utracie subwencji oświatowej. Rocznie ponad 400 tys. zł kozłowska gmina traci na tym, iż 53 uczniów uczęszcza do placówek umiejscowionych poza jej granicami. Stąd w budżecie pojawiły się wspomniane zadania na dobudowę przedszkola w Kamionce na 11 miejsc, sala gimnastyczna, przebudowa części „Podstawówki” i Przedszkola, „Ekoszansa” (pomocy dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne itp.)

Krzysztof Capiga