Dworzec Kolejowy w Miechowie w odnowionej odsłonie - fot. K. Capiga
Dworzec Kolejowy w Miechowie w odnowionej odsłonie - fot. K. Capiga

W niedzielę 17 grudnia 2017 roku w obecności Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka został udostępniony w pełni zmodernizowany dworzec kolejowy w Miechowie. To pierwszy obiekt w Małopolsce, który został przebudowany w ramach realizowanego obecnie Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W całym kraju PKP SA gruntownie przebuduje oraz wybuduje łącznie około 200 dworców.

W uroczystym otwarciu obiektu prócz wspomnianego ministra obecni byli m.in.: senator Marek Pęk, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, pełnomocnik Zarządu Polskich Kolei Państwowych ds. korporacyjnych Władysław Szczepkowski, radni Sejmiku – Mirosław Dródż i Łukasz Smółka. W tym gronie nie mogło zabraknąć gospodarza miasta i gminy Miechów – burmistrza Dariusza Marczewskiego.

Konferencja otwierająca Dworzec PKP w Miechowie z udziałem Ministra Andrzeja Adamczyka, senatora Marka Pęka i samorządowców – fot. K. Capiga

– Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się na dworcu w Miechowie, dworcu odnowionym, który robi zupełnie inne wrażenie niżeli ten, którego zapamiętałem sprzed kilku lat. Cieszę się bardzo, że inicjatywa polskich kolei również dotyczy Miechowa i Małopolski – mówił minister Andrzej Adamczyk. Podkreślał, iż jego i rządzących celem jest to, by podróżujący koleją przemieszczali się komfortowo, w dobrych warunkach. Do tego potrzebny jest nie tylko nowoczesny tabor, w który wyposażamy przewoźników, to także bezpieczne szlaki kolejowe, ale to także bezpieczne obiekty dworcowe. Minister Adamczyk zauważył przy tej okazji, że przydałyby się odpowiednie parkingi przy dworcu.

W nawiązaniu do czasu, w którym otwierany jest dworzec po modernizacji, wojewoda Piotr Ćwik stwierdził, iż jest to swoisty prezent gwiazdkowy dla mieszkańców Miechowa. On również wspominał niezbyt ciekawy obraz tego obiektu, po którym w 2016 roku oprowadzał go radny powiatowy Krzysztof Świerczek. Wojewoda zaznaczył, iż dzięki takim śmiałym działaniom Ministerstwa Infrastruktury i PKP zmienia się oblicze kolei, dworce i linie kolejowe. Wszystko to można zawrzeć w jednym haśle – przywracania kolei mieszkańcom.

Burmistrz Dariusz Marczewski oznajmił przy tej okazji, jednocześnie odpowiadając na postulaty parkingowe ministra i mieszkańców, iż podpisał umowę z władzami województwa, na mocy której pozyskał fundusze (2,4 mln zł) na budowę parkingów typu park & ride. Ich budowa ruszy już w przyszłym roku. Swe wyrazy wdzięczności za tę inwestycję skierował do władz PKP. Za wsparcie, opiekę i pamięć o Miechowie dziękował ministrowi Andrzejowi Adamczykowi. Włodarz miechowskiego samorządu zauważył wreszcie, iż polskie koleje przeżywają obecnie renesans. Coraz więcej pasażerów korzysta z tego typu transportu.

W podobnym tonie zadowolenia z udanego przedsięwzięcia wypowiadał się na konferencji otwierającej dworzec senator Marek Pęk. Wspomniał, że ta inwestycja wpisuje się w bardzo ważny element rządu Prawa i Sprawiedliwości tj. koncepcji zrównoważonego rozwoju. W obszarze kolejnictwa jej twarzą, jak mówił senator, jest właśnie minister Adamczyk. Senator zauważył, że w końcu dba się również o tą Polskę powiatową, czego według niego brakowało w poprzednich latach.

Władysław Szczepkowski reprezentujący PKP informował, że miechowski dworzec jest pierwszym z wielu modernizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Na liście prawie 200 obiektów przewidzianych do przebudowy znalazły się nie tylko budynki służące pasażerom z dużych miast, ale także bardzo wielu niewielkich miejscowości. Program obejmuje też dworce zlokalizowane w najważniejszych polskich aglomeracjach – miejscach, w których coraz więcej mieszkańców codziennie podróże do pracy czy szkoły odbywa właśnie koleją.

Nowo otwarty dworzec w Miechowie poświęcił ks. Bartosz Sikora.

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż budynek dworca w Miechowie został wybudowany w 1934 roku, w jakże charakterystycznym dla inwestycji niepodległej Polski stylu modernistycznym. Powstał on wraz z nową linią kolejową Tunel – Kraków, którą do dziś kursują pociągi z Warszawy do Krakowa, także te najszybsze. Dworzec w Miechowie przed 83 laty otwierał m.in. sam prezydent Ignacy Mościcki, o czym możemy się przekonać na zdjęciach (kliknij) zgromadzonych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Krzysztof Capiga