Rozpoczyna się realizacja kolejnych zadań w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów, która obejmie termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jaksicach i Szkoły Podstawowej w Pojałowicach.
Wykonawcą robót termomodernizacyjnych budynków szkół będzie firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego FHU „Maja”, której w dniu 14 grudnia przekazano place budowy.
W ramach zawartej umowy, zrealizowany zostanie następujący zakres prac:

Budynek Szkoły Podstawowej w Jaksicach

 •     Wymiana zniszczonej stolarki drzwiowej
 •     Docieplenie elewacji
 •     Docieplenie stropu poddasza
 •     Docieplenie stropu nad piwnicą
 •     Wymiana oświetlenia na nowoczesne typu LED
 •     Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły
 •     Odtworzenie instalacji odgromowej
 •     Rozdzielenie instalacji C.O. na dwa obiegi

Budynek Szkoły Podstawowej w Pojałowicach

 •     Docieplenie elewacji
 •     Docieplenie stropu poddasza
 •     Wymiana oświetlenia w szkole na nowoczesne typu LED
 •     Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły
 •     Odtworzenia instalacji odgromowej
 •     Wydzielenie nowej kotłowni gazowej na poddaszu

Zakończenie inwestycji przewidziano na sierpień 2018 r. Wartość zadań obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jaksicach i Szkoły Podstawowej w Pojałowicach to kwota ponad 2,2 mln zł.

W przekazaniu palcu budowy uczestniczyli przedstawiciele gminy i szkół, radni rady miejskiej, sołtysi, kierownik budowy oraz inspektorowie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej. W obecności Wykonawcy wspólnie omówiono poszczególne etapy prac ujęte w dokumentacji technicznej.

Powyższe przedsięwzięcia realizowane będą w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów, na który samorząd Miechowa otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120 w ramach osi 4 Regionalna polityka energetyczna – (był to najwyżej oceniony projekt w subregionie).

(mg)