Każdy człowiek narażony jest na powstanie różnego rodzaju uszczerbków na zdrowiu. Szczególnie są na nie narażeni kierowcy i pasażerowie pojazdów mechanicznych. Uczestnictwo w ruchu drogowym jest bowiem zawsze obarczone ryzykiem wypadku. Co zatem zrobić, gdy dojdzie już do nieszczęśliwego zdarzenia? W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu?

Co zrobić zaraz po wypadku?

Najważniejszą rzeczą, którą można zrobić zaraz po wypadku, jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wezwanie pomocy medycznej. Wychodząc ze szpitala warto zwrócić uwagę na dokumentację związaną z leczeniem. Powinna ona zawierać szczegółowy opis całego pobytu, a także wszystkich wykonywanych zabiegów. Dobrze jest również zwrócić się do jednostki policji, w rejonie której doszło do wypadku. Notatka sporządzona przez funkcjonariuszy może okazać się niezwykle przydatna przy zgłaszaniu szkody.

W jaki sposób można zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody to nic innego jak powiadomienie ubezpieczyciela o fakcie wystąpienia wypadku. Można tego dokonać na kilka sposobów i co niezwykle ważne, nie trzeba w tym celu stawiać się placówce danej firmy ubezpieczeniowej. Otóż zgłoszenia można dokonać na piśmie, ale coraz popularniejsze stają się nowoczesne środki komunikacji, a więc telefon, poczta elektroniczna lub specjalne aplikacje na smartfony. Dzięki nim zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie jest bardzo proste i nie wymaga wiele czasu oraz wysiłku, co nie jest bez znaczenia dla osób, które odniosły obrażenia w wypadku. Następnie firma ubezpieczeniowa podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania. Jeżeli jest ona niesatysfakcjonująca dla poszkodowanego, może on wnieść odwołanie do zarządu danego ubezpieczyciela. Istnieje również możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Gdyby jednak zabiegi te okazały się nieskuteczne, wówczas pozostaje droga sądowa.

Czy warto poprosić o pomoc prawnika?

Wydawać by się mogło, że opisana powyżej procedura jest bardzo prosta. Życie jednak weryfikuje tę tezę i, co za tym idzie, istnieją przypadki, w których przydaje się pomoc prawnika. Otóż kancelaria prawna z całą pewnością będzie pomocna w sprawach, które są bardzo zawiłe lub w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel zaniża wysokość należnego świadczenia. Zdaniem eksperta z AIF Kancelaria, Nie należy bać się pomocy prawników. Ich obecność w postępowaniu na pewno je usprawni, sprawi, że poszkodowani szybciej uzyskają należne im pieniądze. Z kolei honoraria dla kancelarii nierzadko są ustalane w postaci określonego procentu od sumy, którą uda się wywalczyć.

Każdy uszczerbek na zdrowiu jest kwestią niezwykle poważną, bowiem pogarsza jakość życia poszkodowanego. Nie ma więc żadnych uzasadnionych podstaw, aby rezygnować z należnego odszkodowania. Nie należy także obawiać się prawników, ich wsparcie może okazać się bowiem niezwykle przydatne.