Koło Młodych Przyrodników z „Jedynki” w Urzędzie Gminy i Miasta

0
777

1 grudnia 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie odwiedzili Urząd Gminy i Miasta, gdzie spotkali się z burmistrzem Dariuszem Marczewskim i Mateuszem Sobeckim – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej.

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy burmistrza, radnych oraz poszczególnych wydziałów urzędu. Młodzi przyrodnicy uzyskali także informacje o działaniach ze strony urzędu zmierzających do ograniczenia niskiej emisji.

Opiekunem koła przyrodniczego jest nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie -Marek Podyma. Z jego inicjatywy odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami samorządu Miechowa. 

Koło młodych przyrodników, to zajęcia, odbywające  się w ramach projektu pn. „Podniesienie wyników edukacyjnych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Miechów”. Na realizację powyższego projektu gmina otrzymała fundusze europejskie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

(mg)