Małopolscy Seniorzy w Dosłońcu

0
1078

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Dosłońcu odbywała się konferencja podsumowująca projekt „MAŁOPOLSKA SIEĆ RAD SENIORÓW – DZIAŁAMY WSPÓLNIE” organizowana przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych. Wzięli w niej udział seniorzy, przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających na rzecz seniorów z całej Polski, w tym również reprezentanci Miechowa.

Pierwszy dzień konferencji został poświęcony głównie tematowi gminnych rad seniorów, których powstawanie i działalność wspiera w Małopolsce Fundacja MILA.

Konferencję swoim patronatem objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak, który pojawił się w Dosłońcu osobiście z wystąpieniem o wojewódzkiej polityce senioralnej. Obecny był także Burmistrz  Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski.

Podczas spotkania  przedstawione  zostały dotychczasowe działania „Małopolskiej Sieci Rad Seniorów – Działamy Wspólnie”, do której należy również Miechów.

Paneliści, wśród nich pani Krystyna Barwińska, przewodnicząca Rady Seniorów w Miechowie, dyskutowali o tym, kogo reprezentują seniorzy zasiadający w gminnych radach seniorów: czy są oni reprezentantami tylko aktywnej części swojego środowiska?

W części warsztatowej wszyscy uczestnicy konferencji mogli wypowiedzieć się i podzielić doświadczeniami na temat barier związanych z funkcjonowaniem rad oraz zdobywaniem finansowania na ich działalność. Wieczorem odbył się Senioralny Festiwal Artystyczny, podczas którego uczestnicy konferencji prezentowali swoje talenty sceniczne.

Podczas konferencji zostały rozdane wyróżnienia w konkursie na Aktywnego Seniora.

Tym razem trzecie miejsce udało się zająć Leokadii Zacharewicz, inicjatorce i założycielce Klubu Seniora w Miechowie. Pierwsze miejsce zajęła Barbara Kawa, Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korony Północnego Krakowa.

Drugiego dnia zaplanowane zostały Senioralne Targi Aktywności Obywatelskiej: seniorzy wystawiali swoje wyroby rękodzielnicze oraz opowiadali o pasjach, które realizują.

(mg)