W piątek 1 grudnia 2017 . przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Makowa, Uliny Małej, Uliny Wielkiej i Wysocic uczestniczyły w zwiedzaniu Warszawy.

Podczas wyjazdu Panie miały okazję poznać zaplecze Telewizji Polskiej – TVP 3, oddział przy ulicy Jasnej, gdzie realizowane są programy informacyjne m.in. Wiadomości, Panorama, Teleexpress.

Kolejnymi punktami wyprawy było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, Starego Miasta oraz Pałacu Kultury i Nauki. Paniom towarzyszył organizator wyjazdu Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola.