W celu poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, w dniu 28 listopada 2017r. w remizie OSP w Gołczy przeprowadzona została akcja wymiany osłon wałków przekaźnika mocy. Rolnicy z terenu gminy Gołcza otrzymali w sumie osiemdziesiąt nowych osłon spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Akcja zorganizowana została przez OR KRUS w Krakowie, OSP w Gołczy, firmę SIMPA S.A. w Lublinie, przy współudziale Urzędu Gminy w Gołczy oraz PZU S.A. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wymienionych instytucji.