Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie (od prawej): dyr. Anna Frączkiewicz i Tomasz Mucha
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie (od prawej): dyr. Anna Frączkiewicz i Tomasz Mucha

Na koniec września bieżącego roku stopa bezrobocia na ziemi miechowskiej kształtowała się na rekordowo niskim poziomie! Te i inne zaskakujące statystyki przedstawił na sesji powiatowej, która odbyła się w środę 29 listopada 2019 roku, Tomasz Mucha z Powiatowego Urzędu Pracy.

Jeszcze 1 stycznia 2016 roku bezrobocie wynosiło 8,8 %, by w ciągu kolejnych 12 miesięcy spaść aż do 6,6%. Jak widać spadek w tym okresie był bardzo dynamiczny. Stopa bezrobocia w powiecie miechowskim na koniec 2016 roku była niższa od krajowej i wojewódzkiej. W tym okresie PUP zarejestrował łącznie 2409 osób pozostających bez pracy, a wyrejestrował 2884 osoby. Z tego 1445 osób podjęło pracę, a 380 staż, z czego po jego ukończeniu 80% osób podjęło pracę.

Dynamika spadku bezrobocia w pierwszych trzech kwartałach nie była już tak imponująca, jednakże wielce satysfakcjonująca. Na koniec 2017 roku stopa bezrobocia na Miechowszczyźnie osiągnęła poziom 5,7%, a na koniec października wynosiła 5,6%. Była ona jednakże wyższa od wojewódzkiej. W 2017 roku PUP zarejestrował łącznie 1628 osób, a wyrejestrował 1811.

Patrząc na strukturę bezrobocia, przeważają kobiety i osoby w wieku 25-34 lat. Gros bezrobotnych stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 2 lat i mające wykształcenie policealne i średnie zawodowe.

W 2016 roku na różne formy przeciwdziałania bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy wydał ponad 9,2 mln zł. Placówka dysponowała 1328 ofert pracy, z czego 756 było subsydiowanych (współfinansowanych przez PUP). Największym powodzeniem niezmiennie cieszyły się staże (487) oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (108) i doposażenie miejsca pracy (98).

Do września bieżącego roku ofert  pracy w PUP było 1024, z czego ponad 50% były subsydiowane. Na aktywizację bezrobotnych przeznaczono ponad 8,3 mln zł. Oprócz staży (330) dużą popularnością oprócz funduszy na rozpoczęcie (79), z refundacji wynagrodzenia osób do 30 r. skorzystało 111 osób, a na szkolenia wysłano 222 pracodawców i pracowników.

Jak wspomniał Tomasz Mucha, w naszym regionie jest ogromny problem z pozyskaniem pracowników. Objawia się to m.in. liczbą składanych do PUP oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy przez obcokrajowców. W 2016 roku było około 1400. W tym roku tendencja jest porównywalna.

Krzysztof Capiga